Livsåskådning

Fullkomlig visdom?

2011-06-03 14:48 #0 av: Moonwing

Läran om upplysning

Genom de teosofiska lärorna blir vi alltmer bekanta med omfånget av olika kul­turers och folks esoteriska traditioner. De olika namnen och symbolerna le­der till en början dock ofta till förvirring. Först gradvis börjar vi inse att var och en av de olika lärorna baseras på en essentiell lära - läran om upplysning, illumination. Alla övriga läror är så att säga verktyg för att nå fram till denna innersta lära. När vi väl förstår vad upplysning innebär - förening med vår inre gud - börjar alla de andra läror som vi entusiastiskt studerat att tona bort.

     Den centrala tanken i denna innersta lära är upphörandet av dualismen, av de mot­satspar som formar universum - maskulint och feminint, högre och lägre etc. Så länge vi dröjer kvar i ett medvetandetillstånd i vilket det finns ett subjekt och ett objekt, så länge kommer den dualism som alstras av det lägre jaget att bestå. Denna illusion, maya , fortsätter att finnas tills vi inser att vi är vårt hög­re jag och att våra lägre principer utgör dettas slöjor. Då skingras illusionen och vi förstår att subjekt och objekt är samma sak, att båda är återspeglingar av Ettheten.

     Var och en av oss är en gud, en buddha , men det vet inte ”vanliga” människor. Den som helt och fullt förstår det är en buddha, en kristus , och hand­lar där­efter. Han eller hon har blivit en ” tathagata”, en människa som korsat ström­men - den ström som skiljer ett dualistiskt liv, där man alstrar karma i reinkar­na­tions­kretsloppet, från en självmedveten guds homogena tillstånd.

     Detta är dock vår tolkning. Buddha sade en gång till sin lärjunge Sub­huti:

 Fastän mängder av okunniga människor har blivit upplysta och befriade, så har i verkligheten ingen blivit befriad. Ty ingen sann bodhisattva kommer någonsin att godtaga idén om ett jag, en va­rel­se, en person eller en levande själ. Det finns därför inga medvetna varelser att befria, och det finns inget jag som kan uppnå fullkomlig visdom.

Av;Jelle Bosma

Källa;Teosofiska Läror mm

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-03 22:15 #1 av: retep

...så i vilket sammanhang...och vad betyder då det Buddha säger till sin lärjunge

Anmäl
2011-06-04 16:46 #2 av: Moonwing

Jomen, här är det mening "tanke-nötterna", skall knäckas...Skrattande

- enligt ovan framkommer det ju att Buddah i ett sammanhang, försöker förklara för sin lärling, att så länge det finns en tanke på att "medlen gynnar endast egot", så finns inga möjligheter att komma ifrån det dualistiska liv som ej kan leda till ett högre och klarare medvetande;

"en självmedveten guds homogena tillstånd"

Så länge vi dröjer kvar i ett medvetandetillstånd i vilket det finns ett subjekt och ett objekt, så länge kommer den dualism som alstras av det lägre jaget att bestå.."

Sen kan vi dra upp och citera både Buddhismen och tex "The Diamond Sutra", med alla härliga kloka fraser och sammanhanget i dessa..(och som jag själv intresserar mig för f.n , å det gör jag gärna, om det ligger i linje med exi-i en annan tråd)

-men i denna tråden ville jag väcka funderingar om hur vi når total upplysning,  eller om det överhuvudtaget är möjligt!

Det finns många vägar dit..å alla har vi vår egna unika väg, men någonstans kommer vi obönhörligen att nå den punkt som  pekas på i inlägget.Flört..eller...

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-06 13:25 #3 av: retep

Till att börja med kan vi fundera kring vad är upplysning...och som upplyst inse att det är ett medvetandetillstånd som man inte kan tänka sig eller fundera sig till.

För en upplyst är dualitet inte längre något hinder...ingen motsättning.

Seperationen finns kvar där så länge du befinner dig i en kropp och använder dig av intellekt och sinnen.. Det är en sådan sanning jag menar att Buddha vill förmedla till sin lärjunge...medveten om att ord och förklaringar inte kan...

Total upplysning är inget vi behöver fundera över innan vi har uppnått det första steget av upplysning...och inser att det inte var att uppnå...att medvetenheten om Kosmisk Lag, en universell ordning är sann, din verklighet. Medan seperationen och illusionen hör till ditt intellekt, kropp och sinnevärlden, till ditt fysiska liv på Jorden.

Anmäl
2011-06-06 13:32 #4 av: Aldebaran

Är inne på samma spår. Dualismen kommer att fortvara, men precis som du säger  inte var något hinder samt ingen motsättning.

Total upplysning/frälsning får vi ju den dag då vi precis som Jesus går igenom den sk 4:e invigningen och blir lösta från reinkarnationes fjättrande hjul. Du upphör då att vara en fysisk person och blir ett med fadern. "Fader i dina händer anbefaller jag min ande"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-06 14:24 #5 av: retep

Aldebaran!

Du vill visst gärna att det betyder så "Fader i dina händer anbefaller jag min ande", att det skall vara så...att det är först vid den sk 4:e invigningen som reinkarnationens hjul...återfödelse i Jordeliv upphör.

Hur är det då och vad sker då, med de upplysta, som inte nått den 4:e invigningen, efter att de lämnat jordelivet när deras kropp dör?

Hur kan de vara medvetna om den kosmiska ordningen och följa dess lagar... och ändå...komma tillbaka i en ny inkarnation...för att göra vad?

 

Anmäl
2011-06-06 15:02 #6 av: Aldebaran

Jag vill?? Vad menar du med det? Det är ju inet en fråga om vad jag vill, eller ens att jag vill något, utan bara vad jag känner känns rätt.

Upplysta i någon mån/form samt i olika steg är vi alla. Att vara upplyst om något betyder ju inte nödvändigtvis att du är fri från reinkarnationes hjul samt att du är fri från Karma.

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-06 15:39 #7 av: Moonwing

Ja, det här är inte lätt att omfatta ens i tanken..än mindre att diskutera, roligt är det ändå!

Håller nog inte med att vi skulle bli lösta ifrån några slags bojor som främjar upplysning, i å med att vi lämnar vår kropp (men förstår hur du menar).

Tror naturligtvis vi blir lösta med tiden ifrån reinkarnationens hjul , för vi behöver inte mer jordeliv helt enkelt tex ( för den sortens upplysningens skull). Jag tror inte heller att min karma är bunden endast hit.

Men som jag tror, finns fler världar som kan ge oss högre upplysning än Jorden.-kanske tom på ett annat plan än vad vi känner till som fysisk kropp idag.

..dessutom när vi tex sover "dödens sömn", använder vi ju illusionen som just vår näring åt vilan för vår "medvetande-kropp"..

"Denna illusion, maya , fortsätter att finnas tills vi inser att vi är vårt hög re jag och att våra lägre principer utgör dettas slöjor"

..ovan nämnda, tror jag anspelar mest på hur vi förhåller oss till andra..inte var..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-06 17:13 #8 av: retep

Ville inte förnärma dig Aldebaran har bara regitrerat att du upprepat...som om du vill framhäva din uppfattning om vad den sk 4:e invigningen innebär.

Jag blir nu också förvånad, eftersom jag trott att vi båda visste, att vi inte pratar om upplysning som något intelektuellt, i meningen...informerad om, insatt i...något man kan vara upplyst om eller upplysa någon annan om!?

Tänker nu att vi pratar om och försöker beskriva olika uppfattningar..."vad jag känner känns rätt" är ju en del av intellektet av föreställningen om...Men som moonwing säger så är det inte lätt att omfatta med tanken eller diskutera...det som är bortom intellektet...själva erfarandet.

Moonwing!

När man som upplyst dör och lämnar sin kropp, då har man redan frigjort sig från sina bojor...och "behöver inte mer jordeliv helt enkelt"

Anmäl
2011-06-06 20:47 #9 av: Aldebaran

Vad den sk 4:e invigningen innebär är vi ju tämligen ense om. Din term är ju att kalla det upplyst och min att passera den sk 4:e invigningen. Eller varför inte ta den kristna (missuppfattade) termen "att bli frälst". Frälst från materiens kors, eller då tom ett tredje: "Nått den Gudomliga Visdomen".

Vad är då skillnaden om vi nu skall ägna oss ordklyveri Peter?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-06 21:27 #10 av: Gaiatri

Upplysning kan förklaras och många av de upplysta lärare som finns eller har funnits (i jordelivet Flört) försöker på sitt sätt förklara det upplysta tillståndet och vad som sker. Det beror på hur mycket intellektuell kunskap som läraren har och på om han/hon kan föra ned kunskapen på de lägre mentala nivåerna.

Det finns lärare/gurus som inte "tankar" ned så mycket till det mentala planet men som utstrålar energin till sin omgivning och som kan visa och hjälpa personer att höja sin nivå tillfälligt. Ofta kan man höja sin astrala energi i deras närhet och de flödar ut energi genom sin astralkropp samtidigt som själsenergin också aktiveras i personerna omkring dem.  

Det finns också de som har mer möjlighet att föra ned själens ljus till de lägre konkreta mentala planen. De har då lättare att formulera och förklara och använder även det analytiska sinnet. De kan också stimulera själsenergin hos andra men använder sig också av mer mentala metoder.

Självklart behöver man en inre erfarenhet av själslivet för att få något slags hum om vad det innebär. Annars blir det ju bara rapakalja. Men jag tror att det kan vara värdefullt för själsresande att förstå vad som kan ske på den andliga vägen och för att kunna urskilja nästa steg och vad man behöver utveckla.

Det finns ändå andliga sökande som tappat intresset för att fortsätta söka pga att de trott att något stort ska hända eller att de kommer bli upplysta efter en viss tid (för att någon sagt det) men när inget händer svalnar intresset.

Det är en av anledningarna till att jag tycker att det är viktigt med kunskap om vad som sker och vad för olika "tillstånd" man kan uppleva och vad som egentligen sker.

Som upplyst borde man kunna se var en person befinner sig i sin andliga utveckling och om man är rätt person att föra någon vidare eller om någon som vänder sig till en behöver något annat i utvecklingen. Det finns olika lärare som ger olika kunskap i andliga frågor.

Sen finns det ju olika nivåer av upplysthet .. vilka verkar bli ihopblandade och som gör att det hela blir diffust för många.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-06 21:36 #11 av: Aldebaran

tack kära kollega, mycket bra inlägg ovan (kul att se dig här)... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-06 21:47 #12 av: retep

Jag ser som sagt ingen motsättning Aldebaran...eller att skillnaden är där, i vad vi kallar det.

Frågan är väl mer hur vi å ena sidan tänker oss och föreställer oss upplysning...å andra sidan om vi har någon bekräftande erfarenhet av det som är bortom, (vad vi nu än kallar det).

Att definiera upplysning är som jag ser det inte möjligt även om vi försöker använda intellektet som verktyg. Om vi därför först ser till erfarandet av Medvetandet bortom, då kommer "svaret" först ur Källan och sedan ur tanken.

Då är frågan inte längre om man är upplyst om något, utan mer Det man Är upplyst av.

 

Anmäl
2011-06-06 21:56 #13 av: Moonwing

Hej Retep!.

Jag delar ju inte uppfattningen om att man dör å sen inte kommer tillbaka efter vad jag tror, ett liv, men naturligvis respekterar jag andra tror det och mer därtill.

Vad gäller teorier om hur man når upplysning , får man här i tråden gärna uttrycka sig;"jag tror"..och inte känna sig rädd att delta i samtalet, alla kanske inte är  så säkra på sin sak som du Peter!Flört

Tack för dina kloka ord ,Gaiatri!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-06 22:11 #14 av: Gaiatri

#12 Om man inte definierar upplysning hur ska vi då veta vilken nivå av upplysning vi har eller om det faktiskt finns högre nivåer av upplysning att erfara ännu i inkarnation. Man kanske tror att man nått den högsta nivån av samadhi när man kanske bara är i förening med själen på kausalplanet.

Man kanske inte ens har börjat komma i kontakt med monaden men tror att man är fullt upplyst... Visst har det hänt? En del kanske tror att den första kontakten med själen är upplysning. Och det är ju också en nivå av själsupplysning även om det bara är början på medveten kontakt med själen.  

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-06 23:02 #15 av: Aldebaran

#14

Du har fullkomligt rätt Giatri, många tror att de är så långt kommna och så upplysta, men det är ju bara att öppna ögonen så ser man att pengarna styr och göder våra små personliga ögon. Detta gäller för gott och väl 90% av mäsnkligheten (om inte mer)..

Vi har nu sedan 1875 då TS bildades på allvar blivit mer och mer upplysta om denna uråldrig visdom. Utbrytningarna och grupperna som fötts ur detta är ju nu nästan 140 år senare otaliga, så också de personliga tolkningarna.

Vi är fortfarande till allra största delen fast i vårat lägre ego (personligheten), våran karma (angenäm såväl som oangenäm).

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-07 10:52 #16 av: retep

Moonwing!

Visst skall alla få känna att de får vara med och uttrycka vad de tror.

Det utesluter ju inte att någon vill försöka uttrycka att det finns det som Är, bortom det man tror.

Adebaran!

Det du beskriver  i #15 ser jag inte som något som har med upplysning att göra.

-Jag tror att vi först får avgöra om vi skall prata om upplysning som högre medvetandetillstånd, eller som…kunskapsutveckling eller information man har blivit mer upplyst om.

Gaiatri!

Ordet definition, definierar att det har att göra med att försöka avgränsa och förnuftsmässigt avgöra…Men hur kan upplysning och upplysningens olika medvetandenivåer förklaras?

Man kan fundera på om man tror att någon som är upplyst TROR att hon är upplyst.

Eller om det är vad hon erfar och är medveten om.

Medveten på den nivå hon befinner sig och med möjlighet att se andras utvecklingsnivå på en lägre plan, men inte på högre plan.

Du säger i #10 att Upplysning kan förklaras och att många har försökt att på sitt sätt förklara det upplysta tillståndet och vad det innebär...att det beror på hur den upplyste läraren använder och kan delge sin intellektuella kunskap.

Som jag ser det så kan en upplyst (när tiden är mogen) förmedla och ge upplysning till sin elev. Men det sker inte genom att något förklaras. Även om den intellektuella förståelsen och kunskapen varit till hjälp

Men visst jag tycker också att det är av stort värde det vi försöker att göra här...att på olika vis försöka förklara det som inte kan förklaras.

 

- I Bhagavadgita visar Krishna och pekar för Arjuna ut fienden på slagfältet…men också nära och kära där, en fiende för hans föreställning och intellekt. Detta erkännande är vad som leder Ayuna vidare till frigörelse. -

 

Anmäl
2011-06-07 12:17 #17 av: Gaiatri

Jag säger inte att man tänka sig till upplysning. Däremot kan man lära sig att förstå vad som krävs och vad man själv behöver jobba med för att komma vidare. Men att man inte kan definiera upplysning och att det inte går att förklara de olika nivåerna av upplysning är en åsikt.

När jag studerar och jämför vad olika personer säger (som kallar sig för upplyst eller är sk upplysta gurus) så tycker jag att de verkar prata från olika medvetandenivåer. Alla pratar inte om samma medvetandenivå.

De har också olika idéer om kundalini. En del säger inget om detta medan andra lägger stor vikt vid det. En del säger att de är genom kundalini man blir upplyst och andra säger att det är olika saker osv. Ofta när de beskriver kundalini så är det också på olika nivåer av hur denna fungerar. De verkar ha olika förståelse för chakrasystemet osv. Och med förståelse så menar jag kunskap genom egen erfarenhet. Känner man inte sig själv så hur kan man då vara upplyst?

Det finns som jag ser det många idéer och föreställningar om upplysning inom en del nyandliga kretsar. Ofta är de väldigt luddigt formulerade och ofta fasta åsikter. Tex detta att man inte får tänka för det är inte upplysning. Visst håller jag med om att man inte kan tänka sig till upplysning men samtidigt så är ju upplysta tänkande människor som också använder teorier. För många gånger finns det mycket teorier som kommer fram även från dem.

Ett problem med detta är att om jag följer en upplyst guru och denna säger att "tänk inte utan bara var i ditt varande etc) så är det väldigt lätt att göra som denna säger och inte själv avgöra vad som är rätt eller fel. Man kan bli väldigt utnyttjad (vilket har hänt) och man kanske inte vågar sätta gränser eller ifrågasätta om någonting inte går riktigt rätt till. Därför tycker jag att det är viktigt att faktist ha lite förståelse och att analysera riktigheten i vad som sägs och få en klarhet i vad upplysning medför också i hur personligheten är och hur man bör förhålla sig.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-07 12:59 #18 av: retep

Det du säger här är också ungefär som jag ser det.
Men undrar vad det är för personer, upplysa och gurus du menar...om de upplysta du tänker på verkligen är upplysta?
Jag har aldrig hört talas om att en sant upplyst Guru skulle säga så... förutom att det för lärjungen fanns ett dolt syfte.
Jag tänker att gurus kan göra på olika sätt och förmedla kunskap på olika sätt eftersom de då använder sitt eget intellekt och personlighet. Men insikten de har om vad lärjungen behöver, får de först och främst från källan och sitt upplysta medvetandetillstånd.
I vissa fall kan det vara relevant att förmedla kunskap om kundalini, om chakra, eller vad som helst...De hämtar den specifika kunskap de behöver företrädelsevis direkt ur Källan, eller Medvetandestrukturen om man så vill.

Anmäl
2011-06-07 20:13 #19 av: Gaiatri

#18 Jag menar att jag undrar vad personen har för egen erfarenhet om det som sker på de inre planen. Genom vad de säger, speciellt om det som inte är exoteriskt välkänt utan det som kommer från inre kunskap och erfarenhet, tolkar jag personens insikt. 

Oavsett vilket yttre position personen har i den andliga världen. Eller speciellt om personen har en yttre position av att vara guru så borde han kunna förmedla ganska mycket om vad som kan ske på den andliga vägen för att han har gått igenom detta själv och har egen erfarenhet. Däribland ha god kunskap och erfarenhet av kundalini. 

Jag tänker också på det som verkligen sker på de inre planen såsom att stå i telepatisk kontakt med andra själar, hur mästarna stimulerar lärjungens kroppar och centra nattetid och hur mycket aktivitet som försigår på de inre planen (speciellt nattetid) av aspiranter och lärjungar med ett visst mått av själsmedvetenhet. Beskriver man inte eller delger nått av detta så är jag fundersam på vilka egna erfarenheter man faktiskt har. Även om man inte behöver berätta allt så kan man ändå ge lite för att vända uppmärksamheten mot själens rike och stimulera till vakenhet och observation. 

#15 Det här med att vi är fast i personligheten eller iallafall märkbart påvekad av personlighetens lägre begär verkar vara en svår barriär på den andliga vägen. Man kan ha ganska mycket själsintegration men ändå gå in i personlighetens snaror. Men självklart inte efter 4:e invigningen Flört .....

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-07 20:54 #20 av: Aldebaran

Att personligheten är en "svår barriär" är ju helt naturligt. Vi lever ju fast till 100% i denna fysiska värld. Personligheten sträcker ju sig hela vägen upp till Kausualplanet/medvetandet, vilket då helt naturligt gör att denna "barriär" ligger långt ovanför vårat huvudmedvetande vi har i dagsläget...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-07 21:51 #21 av: Gaiatri

Jovisst, ..men vad sker på vägen till upplysning? Personligheten kan förenas med själen på kausalplanet genom den lägre delen av anthakaranan. I början kanske bara i meditation och under kortare perioder. Sedan under hela dagarna ... men är det fullständig upplysning av personligheten eller är det förening med själen i medvetandet?

Jag ser det som att människan är i medvetandet i förening med själen på kausalplanet och att själens energi flödar mer och mer genom personligheten om än inte riktigt obehindrat genom alla personlighetens kroppar. För att jag tror inte bara att det handlar om att vara i förening på kausalplanet genom anthakaranan utan också att själens energi flödar genom hela personligheten tills personligheten ton och vibration är sammansmält med själens ton och vibration.

Det finns då inte längre något i personlighetens kroppar eller karma som är i separation (med andra själar). Detta tror jag kan ta ett tag och att innan den fullständiga själsgenomsyrningen har skett så aktiveras personligheten av själsenergin och dessutom så protesterar personligheten mot själsinflödet och gör "revolt". Jag menar att här har människan höjt sig till själsnivå i medvetandet men att personligheten inte har hunnit ta del av själsvibrationen tillräckligt mycket för att vara helt samstämmigt.

Så tror jag ...

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-07 22:13 #22 av: Aldebaran

Visst förenas personligheten med själen på kausualplanet, själen i sin tur är ju inget annat den individuella del av överjaget/attman/monaden. Vi får ju inte glömma att peronligheten bara är fragmentet av ett fragment av överjaget, fragmentet mellan kalls ju själen eller om man så vill individualiteten...

Mellan själen och överjaget/attman/monaden har vi den verkliga högre dualiteten som kommer att bestå...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-08 10:37 #23 av: Moonwing

#21

Så känner jag också att det ligger till (inbegripet både intellekt å vad man i vardagslag kallar "själsliv") -att det är lite som en "tonårs-utveckling", ena dagen är man "barn" andra dagen känner man sig mogen, även om man inte är det.

Emellertid tror jag just den tidsperioden är  viktig, och dyrbar, jag anser att det är då vi människor "börjar blomma"! Man börjar förstå hur man är, vem man är..och det kittlar i magen när man börjar förstå vidden av ett levande väsen.

Man kan också drabbas av panik, och "börja förskjuta sig själv", har sett det här fenomentet hos många sk troende som älskar få "veta"..men stannar andligen (och naturligtvis fysiskt med-eftersom de två ej är åtskilda).

Det är svårt å ta sig över denna tröskel..men det är bara "hänga kvar", om man vet att saker å ting känns rätt..man får ju hur eller hur ingeting om man inte arbetar för det..kanske lättare att med logiken greppa än inse..vilket är två skilda ting.

Tack för en fantastisk, tråd alla..utan er alla, det inte blivit någon!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-08 11:08 #24 av: retep

En liten fundersam reflektion:

Varför spekulera och prata så mycket om skatten bortom regnbågen, när vi redan enkelt och naturligt har regnbågens alla färger att upptäcka här?

Anmäl
2011-06-08 11:11 #25 av: Moonwing

Sant, Peter..egentligen..,men ibland är det bra å analysera sitt eget växande ..med..(jag gör ju det när jag får vara med i sådan här tråd)!

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-08 12:20 #26 av: Gaiatri

Det är det vi gör Peter. Upptäcker regnbågens alla färger här.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-08 12:42 #27 av: Aldebaran

Bra reflektion Peter....Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-08 14:41 #28 av: retep

Gaiatri och ni andra här...

Kanske är det bara jag som inte förstår meningen med att spekulera över vad som kan tänkas hända när vi står inför den slutliga "skatten" på andra sidan regnbågen.

Vad som händer och sker på vägen till upplysning är att det sker ett första steg genom att vi blir kosmiskt medvetna...Vad det betyder i förhållande till dina funderingar #21 Gaiatri blir jag inte klok på.

Tänker att det är aldeles för komplext och stort att greppa med tanken.

Det var också det Arjuna fick veta...

Däremot vet jag att Kosmiskt Medvetande är det medvetandetillstånd där du inte längre står och ser på regnbågen, utan faktiskt är inuti den och har börjat vandra uppför den.

Även om du inte är fullt medveten om dess vidd så har du tillgång till det ljus som strålar från skatten. Du är inte helt förenad med den, men den är förenad med dig och din personlighet genom din kosmiska närvaro.

Hur man sen översätter denna sanning till ord och tankar eller hur den passar in i det teosofiska/esoteriska m.fl. tankesätt ?

Säkert är det som Aldebaran säger att många mediterar, gör yoga och så...att det är dessa stunder som öppnar till Källan.

- Einstein var en stor tänkare som inte bara spekulerade över det yttre universum, utan också i stor utsträckning sitt inre.

Det var inte genom sitt tänkande han fick uppslagen utan de kom då han i stillhet öppnade sig för Medvetandets kunskapsflöde -

 

Anmäl
2011-06-08 16:51 #29 av: Shakti


#17

Gaiatri. Kundalini är bara en väg av många att bli upplyst på. Dom som inget säger om detta har antagligen gått på andra vägar och har därför ingen kunskap om kundalinin, men har andra erfarenheter om andra saker igen. Och även om kundalinin är en väg för många så betyder det inte att alla som går den vägen blir upplysta heller och ingen kundaliniresning är den andra lik. Frågar du 10 olika människor om deras kundaliniresning så får du garanterat 10 olika svar.


Sen finns det inget generellt sätt, ingen speciell väg att bli upplyst på, utan snarare handlar det om att komma till insikt om att vi redan är fullt upplysta. Man kan jämföra det med en grupp sovande människor. Alla drömmer olika drömmar och alla vaknar upp ur sina drömmar på olika sätt och på olika tider. Ingen dröm är den andra lik och så är det även med vägen som vi går på. Det finns lika många vägar som det finns människor på jorden och vem som helst kan när som helst vakna upp och komma till insikt om det som dom redan är – fullt upplysta!


”Ett problem med detta är att om jag följer
en upplyst guru och denna säger att "tänk inte utan bara var i ditt
varande etc) så är det väldigt lätt att göra som denna säger och inte själv
avgöra vad som är rätt eller fel.


Det finns inget rätt eller fel i det gudomliga, för det är dualiteter. Sanningen ligger utanför dualiteterna och för att själv kunna se sanningen skriver Krishnamurti så här:


Man måste vara fri från alla utstakade vägar för att kunna själv upptäcka sanningen, förklarar Krishnamurti. Han menar att envar
måste förlita sig på sin egen förmåga att se och inte vara beroende av någon annan. Fri är man först när man ställt alla färdiga trossystem åt sidan och beslutat sig för att söka själv, utan ledare, utan auktoriteter. Det gäller att se bortom alla föreställningar om världen, om hur den bör vara, fri från alla begränsande och förvanskande tankar om världen. I den djupa inre stillheten, där sinnet är tomt, tankarna utan syfte, kan människan se klart och
sant hur det verkligen är.

http://paranormal.se/mirror/sokaren/www.sokaren.se/INDEX382.HTML

Anmäl
2011-06-08 17:44 #30 av: Gaiatri

#28 Du vet väl Peter att Einsten sa att när han fastnade på något problem och inte visste hur han skulle gå vidare då vände han sig till Blavatskys Den Hemliga Läran som han alltid hade liggande på sitt skrivbord. Flört 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-08 17:47 #31 av: Aldebaran

sant, han tom rekomenderade den till en av sina kollegor... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-08 19:06 #32 av: retep

Gaiatri, Aldebaran!

Jag har aldrig ifrågasatt eller tvivlat på läran!
Som sagt var jag på många möten med Herbert under -80 talet och läste ganska mycket.
Däremot har jag aldrig behövt gå vidare med teosofin,eftersom jag tillägnat mig kunskapen genom TM rörelsen och framför allt genom meditation och alla transcenderingar.

Att Einstein läste teosofi m.m. Det visste jag...och gåvan, förmågan att transcendera spontant.

Anmäl
2011-06-08 20:46 #33 av: Tricolori

Giatri; Aldebaran!

Ni inser väl att ni talar med en "upplyst man" här...

"Däremot har jag aldrig behövt gå vidare med teosofin,eftersom jag tillägnat mig kunskapen genom TM rörelsen och framför allt genom meditation och alla transcenderingar."

Inte illa eftersom sanningen är den att inte ens Einstein, på långa vägar förstod vad som stod i dessa bägge volymer samt då Isis Unveild som han också studerde nogrant.

Detta fick honom att överväga kalla relativitetsteorin för dess raka motsats invariansteorin..

Anmäl
2011-06-08 21:15 #34 av: Gaiatri

Peter, jag förstår att vi har fundamentalt olika uppfattningar om vad som sker på Vägen. Både innan vi nått kausalt medvetande och efter.

Jag vill gå tillbaka till vad du skriver i #5. När tänker du att upplysning sker om det inte är vid 4:e invigningen. När når vi kausalt medvetande enligt dig? Tänker du att man kan bli upplyst när som (jag menar på vägen) utan att ha tagit några invigningar?

Du skriver också: "Hur kan de vara medvetna om den kosmiska ordningen och följa dess lagar... och ändå...komma tillbaka i en ny inkarnation...för att göra vad?"

Jag vänder på det och frågar om man nu inte kommer tillbaka till ny inkarnation .... vad tänker du att man gör då? Göra vad .... utanför inkarnationshjulet?

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-09 15:41 #35 av: retep

Tricolori

Även att man mediterar TM och transcenderar är det inte givet att man blir upplyst just i detta livet ...Jag för min del ser, att bortom, Är, så oändligt, mycket mer.

Gaiatri!

Som jag skrivit om tidigare så är vakenhet , sömn och dröm tre skilda medvetandetillstånd, var och en med sina egenskaper. Transcendentalt Medvetande är ett fjärde medvetandetillstånd som också kallas Varat, Källan, Ren existens, Atman och antagligen det ni kallar monaden?

När man har integrerat och är medveten om dessa 4 medvetandetillstånd, då uppgår de i ett  femte samlat tillstånd som kallas Kosmiskt Medvetande = Upplysning.

Kausalt Medvetande...? Skulle jag likna med de högre medvetandetillstånden antagligen... Enhetsmedvetande.

Det som jag tror att du menar med invigningar sker enligt mig inte i en ordningsföld, utan mer så att de utvecklas över många inkarnationer.

Där våra liv och omständigheter formar och mognar de tre kropparna i personligheten, vaken, sömn, dröm... Strukturerar det mentala och medvetenheten, tills att det en dag..."på vägen" uppnår, uppgår, i ett nytt samlat medvetandetillstånd...Upplysning.

Inkarnationshjulet avslutas i och med detta... Och den fortsatta utvecklingen till högre medvetandetillstånd fortsätter här på jorden, i det liv du lever nu... eller också i de högre astrala och kausala dimensioner och rymder bortom detta liv.

Det finns såklart mycket mer att säga och undra kring detta. Och även om jag ser skillnader i hur vi ser på och uppfattar "kunskapen" och har efarenheter av...Så ser jag fler paraleller och mötespunkter...även om de är litet svåra att urskilja.

Anmäl
2011-06-20 16:43 #36 av: Gaiatri

Tack för ditt svar Peter! Jag frågade om det kausala medvetandet för att jag inte riktigt förstår hur du skiljer på erfarenheten av själen och erfarenheten av monaden.

Det jag kallar för den lägre delen av antahkaranan/regnbågsbron är den del i medvetandet där det till synes finns ett glapp i medvetandet. Denna del av bron bygger vi mellan personligheten och själen. Byggandet börjar när vi börjar bli medvetna om själens rike och själar på det inre planet. Detta sker vid/innan 1:a invigningen/födelsen i hjärtat/andra födelsen/kristus födelse i hjärtat.

Bron som byggs mellan personligheten och själen överbrygger glappet i medvetandet och gör att vi blir medvetna på själens plan (kausalplanet). Bron tar flera inkarnationer att bygga och till slut är vi förenade med själen hela tiden i medvetandet och inte bara glimtvis...

Efter denna förening så börjar byggandet av nästa del av antahakaranan då vi börjar få lite känning av energin från monaden genom den andliga triaden vid den tredje invigningen. Denna energi är av ett annat slag och svår för kroppen att hantera. Vi är inte vana vid så höga energivibrationer.

Vid fjärde invigningen upplöses kausalkroppen (själskroppen) och behövs inte längre som en mellanhand mellan personligheten och monaden. Det är detta som är "the dark night of the soul" när man ger upp allting - till och med själskroppen. 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-20 17:17 #37 av: Gaiatri

Shakti!

Jag utgår ifrån att alla kommer att aktivera kundalini när det är dags. Det är ett steg vi alla behöver ta oavsett vilken yttre väg eller metod vi väljer. Det är en del av vägen.

Det som vissa grupper håller på med i sina försök att aktivera kundalini är att de fokuserar på den materiella elden. Kundalini som jag ser det består av tre eldar: materiens eld, själens eld och monadens eld. Dessa tre i förening är den egentliga kundalini. Denna förening av de tre eldarna gör själen på det inre planet med hjälp av mästarna när tiden är mogen. Man behöver inte göra någon speciell yttre metod för att sätta igång det utan själen aktiverar de olika chakrana i rätt ordning och vid rätt tidpunkt när man utvecklats tillräckligt mycket på själens väg och själens egenskaper är inbyggda i personligheten. Och under vissa astrologiska förutsättningar.

Den materiella elden som en del försöker sätta igång på artificiell väg är inte baserat på själens vishet och erfarenhet utan är en exoterisk tolkning av något som egentligen sker på de inre planen. Man vill uppnå något genom yttre metoder på det yttre planet när den egentliga utvecklingen är esoterisk och sker i det inre med inre metoder.

Det handlar egentligen om att vi kommer i kontakt med monadens  (andens) energi och det är en del av Vägen.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-20 17:43 #38 av: Moonwing

Tack för att ni tagit er tid att förklara så ingående och inte bara nämner de olika begreppen vid namn, det gör det så  mycket lättare att följa samtalen i nästa  trådskapelse!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-20 19:21 #39 av: [magicadehex]

Innan upplysning; hugg ved och bär vatten. Efter upplysning; hugg ved och bär vatten.

 

/Magica

Anmäl
2011-06-20 19:58 #40 av: Aldebaran

Liigger något i det du säger magicadehex... Inte dumt alls.. Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-21 08:53 #41 av: retep

#36 Gaiatri!

Som jag ser det...så är där inte längre något särskiljande, endast ett erfarande, en annan verklighetsuppfattning av det samma.

Just så som Magica säger...hugg ved och bär vatten.

Den uppdelning vi ofta gör, våra försök att avgöra vad som kommer... och i vilken ordningsföljd det kommer m.m. Det ser jag mer och mer som något vi försöker men endå inte kan uppnå med tankeverksamhet.

Inte ens intuitionen räcker till för att se... att bortom är all utveckling samtidig...

"Då skingras illusionen och vi förstår att subjekt och objekt är samma sak, att båda är återspeglingar av Ettheten"

Anmäl
2011-06-21 11:34 #42 av: Gaiatri

Peter! Själen och monaden har olika energi och vibrationsnivå. Det upplevs på olika sätt! Har man inte gjort erfarenheten av själens vibration och expansion in i själsmedvetande hur kan du då helt plötsligt vara i monadens medvetande. 

Du säger att " ...så är där inte längre något särskiljande, endast ett erfarande, en annan verklighetsuppfattning av det samma."

Hur vet du vad det är du pratar om? Kanske det du beskriver och pratar om som källan är själen? Erfarenheten av själen.. då vi blir ett på själsplanet, där separationen inte finns och vi är förenade själsligt. Vi identifierar oss med själen och vi älskar allt och alla själsligt...

Monadens energi är av ett annat slag. Erfarenheten som görs är annorlunda. Man börjar förstå mer av livsaspekten. Hur livet uttrycker sig. Det handlar inte längre bara om medvetande (själen).. utan om livet (anden). Hur livet manifesterar sig i alla former och syftet bakom formen. Man börjar uppfatta Planen bakom manifestationen och börjar medvetet och intelligent samarbeta på den nivå man uppfattar och förstår.

Jag tror att om man inte kan uppfatta skillnaden så har man nog inte erfarit energin från monaden. För att förklara detta så behöver man förstå främst att det är det skillnad i vibrations nivå mellan dessa; själen och monaden.  

Själsenergin är lättare att assimilera. Mötet med själsenergin kan ge olika upplevelser som tex ljuset i huvudet, sensationer eller stillhet. Det är mer halleluljaenergi, glädje eller helhet, stillhet; att vara ett med universum, tomhet(som en positivt upplevelse).

Monadens energi är intensiv och kroppen är ovan att assimilera denna energi. Vibrationen är så hög att man ofta förr dog vid tredje invigningen (det sägs att idag så försöker man ändra processen så att fler klarar hanteringen av denna energi för att dessa behövs i inkarnation under denna tidsperiod). 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-21 12:38 #43 av: retep

Vem är det som försöker ändra processen, så att fler klarar hanteringen av denna energi?

...Att försöka analysera och förstå...blir lätt så vilseledande...

Om du nu vet att att själens energi och monadens energi är olika och har olika vibrationsnivå. Hur Vet du...förstår och uppfattar du då den olikheten?

Så även att du har rätt, så är det... att erfara det, inte det samma som att uppleva det. Som jag ser det så är det ett särskiljande vi skapar i intellektet.

När du erfar Källan, Medvetandet, Jaget, Själen, då är allt detta integrerat och Ett. De högre medvetandenivåer du här och därefter erfar gör inte längre skillnad eller jämnförelser. De olika energierna och vibrationerna är medvetande nivåer och verkligheter...verklighetsuppfattningar som har och likväl inte längre har någon relevans...även då du kan uppfatta skillnaden.

(För om ens verklighetsuppfattning är ett resultat av ens medvetandenivå/tillstånd... hur kan du då från en lägre nivå uppfatta vibrationen och vara medveten om skillnaden mellan den högre Monadens energi, och Själens energi? )

Anmäl
2011-06-21 12:38 #44 av: Shakti

#37 Kul att du svarade :)


Men en aktiverad kundalini är alltid en aktiverad kundalini, oberoende på hur den än har aktivertats. Och även om det skulle stämma det som du säger, att vem som aktiverat den på ett artificiellt vis, att det inte är baserat på själslig vishet och erfarenhet utan att det är en exoterisk tolkning av något som egentligen sker på de inre planen så betyder det ju inte att dessa människor förblir ”dumma” och utan erfarenhet.


Jag var själv inte det minsta vis och hade ingen andlig erfarenhet alls före min kundalini aktiverades men i och med att den aktiverades fick jag erfarenhet, erfarenhet som mycket väl skedde på de inre planen eller hur man nu väljer att säga det.

När kundalinin steg till kronchakrat upplevde jag föreningen med det gudomliga, jag blev ett med gud helt enkelt och det var i och med denna upplevelse som mitt liv förändrade sig. Efter den upplevelsen kan jag bara inte hata någon människan mer och jag kan inte heller göra någon illa mer. Det är inte så att jag först gick omkring och spred ljus och kärlek omkring mig och sedan blev belönad av det gudomliga för det, utan jag upplevde först det gudomliga och sedan förändrade sig mitt liv... Och kanske var det det gudomligas plan att min andliga väg skulle börja så här. Det gudomliga kan man inte förklara och speciellt inte det gudomligas vishet och planer.

Anmäl
2011-06-21 15:43 #45 av: [magicadehex]

Fast jag tänker nog ändå att det är förklarbart, men att man måste ha en viss förförståelse för att kunna uppfatta något och göra det till en del av sin sanning.

När det gäller kunskap så kan man säga så här: Alla har lika mycket kunskap - vi har bara valt att fylla vårat medVETANDE med olika sorters kunskap. En kanske är en jäkel på att snickra medan en annan är specialist på olika insektsarter samtidigt som vårat främsta kunskapsområde är andlighet.

Kom ihåg att alla är lika mycket. Alla har lika mycket. Alla är olika aspekter av oss själva. I Alltet existerar allt och där är allt lika värdefullt. Samtidigt som du är en del av alltet så är du också själva alltet. Förringa därför aldrig någon annans kunskap och erfarenhet, för gör du det så är det samma sak som att stå och hacka sig själv med en spade i foten.

 

Peter: Tack för att du sätter ord på det som är.

 

/Magica

Anmäl
2011-06-21 15:56 #46 av: Aldebaran

Visst är det så att alla har lika mycket (potentiellt).. Valt och valt kan nog de lärde tvista om, det är nog mera så att beroende på var man står på den låga vägen mot fullkomlig människa så har man olika visdom..( jfr. den berömda historien om fröet kontra den färdiga tomatplantan)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-21 19:41 #47 av: Shakti

#45

Vem var ditt inlägg riktat till?

Anmäl
2011-06-21 19:57 #48 av: [magicadehex]

#47: Till alla som vill läsa det.

Anmäl
2011-06-21 20:51 #49 av: Moonwing

Jag hittade en mening jag gillade, jag är dålig själv på å sätta ord på saker nu för tiden.

".Orsaken till detta har med medvetandet självt att göra. Det är inte en funktion hos den fysiska kroppen. Det ger information till kroppen, liksom till hela tillvaron. Medvetandet är en universell organiserande princip. På sin mest grundläggande nivå har det ingen energifrekvens alls. Det är fullständigt overksamt, omanifesterat och med oändlig potential. I den manifesterade verkligheten är vi dess emanationer."

Källa;Jim Belderis

Teosofiska läror mm

Altså spelar både vår vilja, vår nuvarande livsituation (karma) in.och som magicahex säger vad vi valt (innan reinkarnationen) i detta jordelivet att nå för nivå.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-25 20:59 #50 av: Gaiatri

Det finns två vägar att nå upplysning under denna tidsperiod. Den vanligaste är den mystiska vägen där man använder sig av en länk mellan det astrala och det buddhiska. Vid denna trancendering går man förbi mentalplanet  som ligger mellan det astrala och det buddhiska planet.

Kausalplanet och kausalkroppen (själskroppen) ligger på de tre högsta "nivåerna" av mentalplanet strax under buddhistiska nivån.

Den andra vägen är den mentala vägen och det är den vägen som utgivandet av den hemliga läran syftade till att göra offentlig.

Denna väg är mycket svårare i början pga att man går igenom mentalplanet för att trancendera. Denna metod involverar upplysning av det lägre mentalplanet och relationen mellan den andliga triaden (atma, buddhi, manas) - själen - det lägre mentalplanet.

Den mentala vägen använder sig tex en del forskare av då de går bakom den yttre verkligheten och in i syftet bakom det yttre. De använder sig av fokuserad koncentration på ett specefikt problem som är det som leder till meningen bakom det manifesterade.

Denna metod används också av en del esoteriker och bygger på specifika metoder för att föra ned och upplysa det lägre mentala planet.

När man använder sig av astral-buddhi metoden så blir det självklart inte lika mentalt tydlig och konkret som med den mentala metoden. Båda metoderna har sitt syfte och allt har sin plats och ordning utvecklingen. Och då menar jag såklart vår gemensamma utveckling.

Det astral-buddhiska energin är mycket närvarande vid 2:a invigningen och den fortsatta utvecklingen sker genom en polarisering på mentalplanet. Det är nästa steg. Att använda sig av manas för att manifestera syftet och planen. Det handlar inte längre om att bara vara utan att försöka uppfatta det man kan av Guds plan och att delta i genomförandet. Syftet är då att arbeta för en gemensam bättre värld och att samarbeta på det inre planet. Då är man som en länk mellan den inre världen och den yttre.   

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-26 11:09 #51 av: Shakti

#50

Undrar om jag får fråga vad upplysningen egentligen innebär för dig Gaiatri? För mig innebär det inget annat än att komma till insikt om det som vi redan är, alltid har varit och alltid kommer att vara, dvs det gudomliga själv och att se det samma i alla levande varelser och ting. Inte att bli upplyst av någon annan om någon ting.


Du skriver många långa fina texter om andlighet med vältaliga ord och svåra termer och jag undrar om du anser att man måste kunna allt det där för att bli upplyst? Som jag ser det är det bara en teori och teorier om upplysningen och om det gudomliga finns det gott om, men ändå är det bara teorier och teorier är aldrig sanningen. Sanningen finner man därför inte i någon text utan den finner du i den direkta upplevelsen. T.ex kan du få förklarat för dig hur ett äpple smakar, men så länge du inte har bitit i äpplet och själv upplevt smaken av det kan du inte veta hur äpplet smakar, utan endast göra dig föreställningar om det. Och det samma kan man säga om det gudomliga eller om att bli upplyst. Det är bara genom den direkta upplevselen av det gudomliga, att man känner med hela sitt innersta väsen att man är det gudomliga själv, som gör att man kommer till insikt om sin gudomliga natur. Allt annat är teorier och föreställingar...

Anmäl
2011-06-26 16:18 #52 av: Gaiatri

#51 Det du skriver här har jag hört många gånger. Det är en allmän teori och bygger på föreställningar om hur det är.

Jag har kanske skrivit på en för svår nivå, men detta är ju ändå en sajt som håller en avancerad nivå...

Självklart vet jag inte hur teorierna håller och hur mycket jag uppfattat av hur vägen ser ut. Man tar ju bara till sig det som man tycker är riktigt och vi delar med oss av våra tankar och erfarenheter. Glad Men jag har egentligen utgått ifrån att flera här har insikt om sin gudomliga natur och har erfarenhet av det gudomliga.

Jag gillar egentligen inte ordet upplysning för att det finns så mycket idéer och föreställningar om det. Säger man dessutom något som utmanar föreställningarna om upplysning så vet man inte vad det är!!! Förvånad Men det är bara föreställningar och mycket illusioner finns det runt detta.

Och nej, man behöver inte veta så mycket av teorier för att bli upplyst. Men teorin kanske kan hjälpa en del att se hur Vägen ser ut och vad som är nästa steg man står inför.  

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-26 20:04 #53 av: Moonwing

Naturligtvis har många här, kanske de allra flesta, fått andliga erfarenheter på vägen till andliga insikter, dock ligger det inte för varje människa att kunna beskriva dem så andra kan förstå eller känna igen det som sker.

Det är fantstiskt när någon vill å kan det, och härligt att kunna känna igen sig själv i det man läser-det behöver inte betyda att man går samma väg, tvärtom slås man alltid av förvåning hur oändligt många sätt att finna förståelse över livets gåtor det finns.

Jag är så glad  över att så många vill hjälpas åt att beskriva "vägen" och allt som man även skall vara aktsam på..när man söker..

..eller kanske man kan utrycka det; "Delad insikt är..ökad insikt!" Flört

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-26 21:46 #54 av: [magicadehex]

Moonwing: Jo, så tänker jag också - delad insikt är dubbel insikt eftersom jag då jag delar min gudomlighet med andra samtidigt ökar min egen gudomlighet - de andra är ju också delar av mig själv.

 

LOVE/M

Anmäl
2011-06-26 21:51 #55 av: Aldebaran

mm bra tankar #54.... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 01:23 #56 av: [magicadehex]

Aldebaran: Tack så mycket :)

 

LOVE/M

Anmäl
2011-06-27 08:32 #57 av: Shakti

#52

Men det gudomliga är inte avancerat alls, utan hur enkelt som helst. Ju mer avancerat man gör det ju mer trasslar förståndet in sig i saker som det ändå inte kan förstå och ju längre bort från upplysningen är man.


Hur det är kan man aldrig i en föreställning komma fram till och det finns ingen teori som kan säga hur det är att vara upplyst eller som kan säga något som helst om det gudomliga, att så här är det och det är heller inte det som jag gör, att jag kommer med en teori om hur det gudomliga är eller om hur det är att vara upplyst, utan jag kan bara säga hur det inte är.


Du kan t.ex. läsa bibeln och lära dig den utantill, eller du kan fortsätta att läsa litteraturen som du läser nu. Men sen då? Aha, nu har du lärt dig det och nu vet du det. Men det har inte gjort dig upplyst för det. Du är precis den samma som före du började att läsa litteraturen, din kunskap kanske har ökat lite eller så har din tro förändrats lite. Kanske föreställer du dig det lite annorlunda nu och kanske har du kommit till insikt om något som att det gudomliga t.ex måste existera. Men fortfarande har det inte gjort dig upplyst.

Det finns insikter som är baserade på kunskap och insikter som varken baserar på kunskap eller på förståndet och som förståndet heller inte kan föreställa sig och som inte kan förklaras med ord. För att komma till insikt om sin gudomliga natur måste man tysta ner förståndet och sina tankar och släppa alla sina föreställningar. Eller bättre sagt handlar det inte om att man ska göra si eller så, utan om att man ska sluta upp att göra något, och då kan upplysningen ske helt spontant. För det är ju inte du eller jag eller någon annan som uppenbarar sanningen för någon, utan den uppenbaras av sig självt när sinnet är tomt, och tankarna utan syfte, helt utan föreställningar om hur något är eller bör vara. Först då kan du verkligen se hur det är. Det är bara dina tankar och ditt förstånd som hindrar dig från att uppleva det du egentligen är.

Anmäl
2011-06-27 09:16 #58 av: Tricolori

Hmm Shakti... Att sitta som du å inlägg efter inlägg inte göra något annat än å hävda och försvara sin ståndpunkt samt att hela tiden ha rätt... Är det att vara ett med GUD??

Anmäl
2011-06-27 09:41 #59 av: Shakti

#58

Vad talar emot?

Vad har du för en föreställning om det? Att sitta hela dagen och meditera och att le?

Anmäl
2011-06-27 09:59 #60 av: Tricolori

Bara ditt svar visar....  "No futher questions"...

Anmäl
2011-06-27 12:06 #61 av: Gaiatri

#57 Jag förstår hur du menar Shakti, men jag säger inte att "gör såhär så blir du upplyst". Det är inte min avsikt att säga hur andra ska göra utan vad som sker... att jag använder teorier för att beskriva hur Vägen ser ut är inte samma sak. Jag tror inte att om jag säger så eller så, så kommer någon att bli "upplyst".

Om man inte är intresserad av det teoretiska så kan man ju bara hoppa över mitt babblande i denna tråd. Men vad är det som gör att man inte får använda sig av teorier? Du blir ju inte mindre upplyst av att jag skriver teoretiskt om vad som sker. Eller? 

Du säger: "Hur det är kan man aldrig i en föreställning komma fram till och det finns ingen teori som kan säga hur det är att vara upplyst eller som kan säga något som helst om det gudomliga, att så här är det och det är heller inte det som jag gör, att jag kommer med en teori om hur det gudomliga är eller om hur det är att vara upplyst, utan jag kan bara säga hur det inte är."

Jag försöker inte beskriva hur det är att vara upplyst...

Det som jag är intresserad av är var på Vägen som personer som kallar sig "upplysta" befinner sig, hur Vägen ser ut och vad man kanske kan förvänta sig är nästa steg.

Det som kanske verkar konstigt med detta tror jag beror på att jag inte bara tror att det handlar om att bli "upplyst" utan att det är början på större medvetandeutvidgningar. Och jag tror också att det sker vissa utvecklingar innan man blir "upplyst". Vill man inte tråckla in sig i de olika stegen (teorin om detta) så behöver man inte det.

Sen så antar jag att din uppfattning är att det inte sker några steg... och att alla kan bli upplysta utan att man nått vissa förberedande steg. Att alla redan är upplysta och att man bara behöver bli medveten om det. Och visst är vi av Gudomlig natur... Men jag tror inte att alla i medvetandet kan registrera detta än och inte heller är redo att ta emot detta ännu.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-27 13:02 #62 av: [magicadehex]

Alltet är etthet. Det fysiska och människan är tvåhet (yin och yang) När människan kan fläta samman sin etthet med sin tvåhet uppstår trehet eller TRE-ENIGHET. Hon kan då leva sin sanning.

 

LOVE/M

Anmäl
2011-06-27 13:24 #63 av: Aldebaran

Ja, så har jag åxå förstått det... Klipper in en tidigare artikel ang. treenighet.

http://existens.ifokus.se/articles/4d714df6b9cb462239061925-verklighetens-tre-aspekter

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 14:34 #64 av: retep

Att vi har teorier och funderingar om upplysning är väl både betydelsefullt  naturligt... Tänker jag.
En dag kommer vi likväl till insikten om och särskiljer mellan teori och direkt erfarande.
Var på Vägen vi går och står, får en helt annan innebörd...då vi erfar att vi är i början, i mitten och slutet av vägen samtidigt. Att det är med medvetandets perception som vi uppfattar verkligheten och ser skillnaden. 
Upplysning är för oss helt enkelt ett nytt, ett universellt, kosmiskt medvetandetillstånd som vi börjar leva med och utforska.
Här har vi för första gången möjligheter att själv skapa och välja att erfara högre medvetande nivåer... Utan att vara upplysta på den nivån.
..är medveten om att ord inte förklarar vad jag säger här.

Anmäl
2011-06-27 14:48 #65 av: Shakti

#61


Visst får man använda sig av teorier, men jag förstår bara inte varför dom är så viktiga? Själv ser jag det inte som att det är något som sker utan att det är någonting som slutar upp att ske. Den inre dialogen upphör. Förståndet slutar upp att visa dig en illusion och jaget slutar upp att existera och i det ögonblicket ser man vem man är och vad man är och det kan man inte uttrycka med några teorier eller tankemodeller.


Jag tror heller inte att vi människor kan bestämma oss för att uppnå det tillståndet och det måste inte vara så att man behöver syssla med andliga övningar eller ha uppnått en viss utveckling, utan vi kan inte beräkna vilka planer det gudomliga har med oss. Ta som exempel munken Pu-Tai som var den inkarnerade Buddha, som hela livet praktiserade det ena och det andra och mediterade, men som först blev upplyst kort före hans död. Själv hade jag aldrig gjort några andliga övningar och knappt ens läst en bok om ämnet, men min kundalini råkade att aktiveras på grund av en livskris. Det var först efter det som hela mitt liv förändrades och jag började att gå en andlig väg. Det betyder inte att jag nu är utan ego för resten av mitt liv som vissa här föreställer sig upplysningen utan om att man är medveten att man inte är sitt ego. Utan ego skulle vår fysiska kropp inte överleva en enda dag.

Anmäl
2011-06-27 15:11 #66 av: Tricolori

Shakti: Utan ego för resten av ditt liv säger du....?? Förvånad

Du pratar i nattmössan och helt tydligt är du inte medveten (trots din påstådda gudomliga förening) om hur du skriver och för dig mot andra i din omgivning....

DU har i allra högsta grad en väldigt markerande personlighet som tycker om att ha rätt i varje diskution. Detta är så långt ifrån ettheten med Gud som man bara nånsin kan..

Men det är helt OK för det är ett syndrom som kommer av en förtidig kundalini precis som Alde säger i en del inlägg här.

"Jag är Messias (guds gåva till mänskligheten)" är det vanligaste kännetecknet i en kundaliniresning. Alde har pratat om det då han han växte upp med det (hos sin egen mor).

Jag har själv sett det hos en av mina kusiner.

Anmäl
2011-06-27 17:33 #67 av: Shakti

#66

Hej. Tack för att du delar med dig av din syn på saken. Min syn på saken ser lite annorlunda ut. Om jag deltar i en diskussion är det inte så viktigt för mig vem som har rätt utan att man diskuterar fram till ett resultat som folk kan ha nytta av. Jag tycker dessutom att det är kul att diskutera och att man har en kundaliniresning ändrar ingenting på saken.

Jag skulle aldrig komma på idén att det finns folk här som har behovet att ha rätt och att jag därför måste skriva att dom har rätt fast jag har en helt annan åsikt. Jag tycker det är helt okey att både jag och dom jag diskuterar med framför sina argument och åsikter, och jag skulle inte känna mig väl om någon ger mig rätt fast han har en annan åsikt, bara för att han anser att jag har behovet till det och vill göra mig glad. Med samma respekt behandlar jag mina diskussionspartner. Vad du sen än tolkar av det och vilka föreställningar du än har om mig och vilka emotioner det leder till hos dig har ingenting med mig att göra, utan med dig.

 

Anmäl
2011-06-27 17:43 #68 av: Shakti

PS.

Kloka ord:

"Det ligger inget stort i att
krympa,
så att andra människor i din närhet
skulle slippa känna sig
osäkra.

Vi föddes att förverkliga
Guds
härlighet inom oss.

Den finns inte bara i några av
oss:

Den finns i alla."

http://klokaord.adante.se/mandela-tal.htm

Anmäl
2011-06-27 17:52 #69 av: retep

Jag menar bestämt att vi skall vara väldigt försiktiga med att bedömma eller döma om andra!

Själv har jag sedan jag lärde mig TM Shiddhiteknikerna för 30 år sedan, använt mig av kundalini...eller egentligen kundalini har verkat i mig genom dessa Yoga Sutra tekniker, framtagna av den välkända Rishin Patanjali

Detta har skett och sker på ett kraftfullt men balanserat sätt varje dag år efter år.

 

Så länge vi är en personlighet har vi ett ego, en individualitet helt enkelt. Och personlighet har vi även då vi är högt upplysta.

Jag har i andra trådar gett exempel på andra tolkningar och betydelse av begreppet ego.

Det har för en andligt utvecklad mer att göra med ens medvetna individualitet, än det har att göra med att vara egoistisk...något man då redan, eller sedan länge passerat.

 

Anmäl
2011-06-27 18:06 #70 av: Shakti

#69

Precis så tycker jag också.

Efter min kundaliniresning känner jag också ständigt av kundalinin och hur den verkar i mig på ett mer balanserat sätt och så har jag lärt mig att använda den för alla möjliga saker som t.ex få bort värk.

Anmäl
2011-06-27 18:12 #71 av: [magicadehex]

Att förstora sig är samtidigt att förminska sig - om allt är ett så innebär det att när jag höjer mig över andra så förminskar jag dem - alltså förminskar jag flera delar av mig själv. Att förstora sig och förminska sig är samma sak. I alltet har allt lika värde - allt är bara olika delar av alltet - varken mer eller mindre än något annat som existerar däri.

När du höjer dig över andra så förminskar du din gudomlighet.

 

LOVE/M

Anmäl
2011-06-27 18:15 #72 av: Shakti

#71

Ja, man ska varken förminska sig eller förstora sig, utan låta det som är träda fram...

Anmäl
2011-06-27 19:17 #73 av: Aldebaran

#71. att förstora sig kan jag hålla med dig om.

Men att man kommer att upphöja sig gentemot de andra behöver ju inte vara något fult å negativt. Visst har allt ett lika värde ända ner till mineralen som även vi en gång har tillhört (mineralriket).

Trots detta så kvarstår ju faktum att vaxt står över mineral, djur står över växt samt vi människor över djur. Men trots allt så finns det ju männsikor som är en bra bit före oss om vi känner oss mindre för den sakens skull så är det ju bara ett slags "andligt lillebrorskomplex" eller "andlig jantelag" om man så vill.

Det var ju trots allt det som fysiskt tog livet av Jesus, alltså människor som inte förstod bättre.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 19:20 #74 av: retep

Det sa du så bra AldebaranGlad

Anmäl
2011-06-27 19:27 #75 av: Aldebaran

Tack Peter...

Det är ju en sak som för många är lika jobbig bit som Karmabiten är, alltså att det är vi själva och ingen annan som satt oss i den livssituation vi har nu i detta liv (på gott såväl som ont), och ingen annan....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 19:34 #76 av: [magicadehex]

#73, Aldebaran:

Du skrev:

"Men trots allt så finns det ju människor som är en bra bit före oss om vi känner oss mindre för den sakens skull så är det ju bara ett slags "andligt lillebrorskomplex" eller "andlig jantelag" om man så vill."

Hur är någon före någon annan? Är verkligen någon före en annan om allt är lika mycket? I alltet existerar högt, lågt, kort, långt före, efter.... men alla dessa existerar som lika stora delar av alltet. Därför kan ingen vara före någon annan på samma sätt som ingen kan vara mer än någon annan. Alla är bara olika delar av alltet.

Jag förstår hur du menar, men det är sett ur tvåhetens perspektiv och inte ur etthetens :D

 

LOVE/M

 

Anmäl
2011-06-27 19:41 #77 av: Aldebaran

Ur ettehetens perspektiv är en förstklassare och en niondeklassare lika de är två människor med lika värde. Trots detta så delar de ju inte på långa vägar samma kunskap och har inte på långa vägar kommit lika lånmgt i sin nuvarande fysksa utveckling (idetta liv)...

Jesus av Nasareth som jag nämnde tidigare kan ju utan tvivel sägas vara ganska så långt före oss, han behöver ju inte komma hit och traggla med oss andra i reinkarnationsprocessen, utan har andra högre uppgifter att fylla..

Att gå upp i Gud kommer inte innebära slutet på dualiteten utan bara en känsla av enighet med ditt högre jag (alltså Gud)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 19:52 #78 av: [magicadehex]

#77: Det du skriver är sett ur tvåhets-perspektiv - i tvåhetsperspektivet ser man saker dualistiskt. I etthetsperspektivet ser man saker ur enhetsperspektiv - där existerar inte gränser/avkiljnad. Om gränser/avskiljnad inte existerar så är alla samma person. Vi är alltså alla delar av t.ex. Jesus.

 

Att gå upp i Gud innebär tre-enighet och där existerar inte värde. Där existerar både etthet och tvåhet och tillsammans bildar de treenighet. Jesus sade: "Var i världen - men inte av den".

 

Kom igen nu, Alde ;)

 

LOVE/M

Anmäl
2011-06-27 20:02 #79 av: Aldebaran

Var i världen inte av den alltså. Var i materien men inte av den. Finns många aspekter på detta, så ja jag är med.. Flört

Treenighet har vi ju redan nu ingenting kan existera utan treenigheten. Kollade du min länk till en annan artikel i #63?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 20:06 #80 av: [magicadehex]

#79: Jo, jag kollade länken - det var en riktigt bra text Glad

 

Jo, det finns många aspekter i materien - lika många sanningar som människor - och tillsammans lägger vi pussel ;)

Edit: ETT (alltet, enhet) + TVÅ (materien, yin & yang) = TRE (treenigheten) Och jo, vi är alla där - det är det jag skrivit här ovan. Alla är lika stora bitar av alltet/sanningen. Därför kan ingen gå före.

LOVE/M

Anmäl
2011-06-27 20:15 #81 av: Moonwing

#73 "andlig jantelag" Flört

Matt 26;

55. I samma stund sade Jesus till folkskaran: "Såsom mot en 
rövare har ni gått ut med svärd och stavar för att ta fast mig. 
Var dag har jag suttit i templet och undervisat, utan att ni 
har gripit mig

***************************************************

Matt 27;

17. När de nu var församlade, frågade Pilatus dem: "Vilken vill 
ni att jag skall ge er lös, Barabbas eller Jesus, som kallas 
Messias?" 

18. Han visste nämligen att det var av avund som man hade 
dragit Jesus inför rätta.

Källa; Nya Testamentets Böcker

***************************************************

När jag tänker på detta, om Egot som måste övervinnas, så tänker jag osökt på "De Sju Dödsynderna", som symboliserar Egot för mig personligen..;

1. Högmod - superbia = (storhetsvansinne, fåfänga; eller åtminstone övermod; Hybris)

2. Girighet - avaritia

3. Vällust - luxuria = (otukt eller begär)

4. Avund - invidia

5. Frosseri - gula

6. Vrede - ira = (I vissa fall även hämnd)

7. Lättja (likgiltighet) - accedia

Dessa måste vi lämnat bakom oss, om och när vi når en högre gemenskap med "det gudomliga", eftersom dessa helt enkelt hindrar vår utveckling på den nivån.

Hur många av oss kan egentligen säga att vi ens försöker arbeta bort, alla dessa?

..Ja inte jag i alla fall..så långt har jag inte kommit än..Skäms

 

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-27 20:55 #82 av: Aldebaran

Vi är ju före en del samt efter en del i utvecklingen mot en fullkomlig männsika, det är ju inget att hymla om.

Däremot är vi inte värda mer eller mindre än dessa människor.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 22:18 #83 av: [magicadehex]

#82: Vi ser olika på saken, helt enkelt :D

 

LOVE/M

Anmäl
2011-06-27 23:12 #84 av: Aldebaran

mmm gör vi? Hur då?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 23:15 #85 av: Aldebaran

Det är ju klart man får ju först tro på renikarnationsläran, evolutionsläran samt varför vi reinkarnerar och till vilket syfte.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 23:25 #86 av: Moonwing

# 82 Absolut, men visst har De Kloka före oss gett oss riktningsvisare..sen hur vi under våra egna möjligheter och hur snabbt vi tar oss vidare, är egentligen ej av vikt..

..det viktigare är att vi oupphörligt för vårt egna och därvid vår nästas del gör så gott vi kan..då bygger vi vår personliga och kollektiva del av de möjligheter som kommer öppnas!

 

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-27 23:53 #87 av: [magicadehex]

Aldebaran: Enligt mig så kan ingen vara före någon annan - så där går våra åsikter isär.

Anmäl
2011-06-27 23:55 #88 av: Aldebaran

OK Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-27 23:57 #89 av: Tricolori

Du slog huvudet på spiken alde... "Andlig jantelag"

Anmäl
2011-06-28 11:30 #90 av: Shakti

#81 Moonwing

Men dödssynderna har ju den katolska kyrkan uppfunnit och bryter man mot några av dessa kommer man till helvetet ;)

Dödssynderans straff i helvetet: (saxat ur wikipedia)


Dödssyndernas straff i Helvetet:

  • Högmod - att rådbråkas (krossa lemmarna)

  • Girighet - att sitta i en kittel med kokande
    olja.

  • Vällust - att bli insmord i eld och svavel

  • Avund - att sitta i iskallt vatten

  • Frosseri - att äta råttor, paddor och ormar

  • Vrede - att styckas levande

  • Lättja - att kastas i en ormgrop

Och är det inte egot som säger, jag vill vara fri från synd och jag vill utveckla mig andligt och jag vill bli upplyst ;)

Dessutom är det ju inte egot som står bakom det sexuella behovet som människan har, utan hormonerna i kroppen. Det är bara egot som kan tro (för att någon säger det) att det är något dåligt, att det är en synd som det måste kämpa emot. Men det där är religionernas väg och den har samma effekt som när man pressar sig mot en vägg, ju hårdare man pressar sig ju hårdare motstånd känner man. Disciplin är ingen andlig utveckling, utan det är religionernas väg.


Den andliga vägen innebär att man accepterar sig, precis så som man är och även hormonerna som det gudomliga har skapat oss med och att ha tillräckligt med tålamod att vänta tills man har utvecklat sig så pass långt att dessa behov försvinner av sig självt. Andra läror ser det inte så trångt som religionerna, t.ex i tantriska läror är sexualiteten en väg att närma sig det gudomliga med.


Så ser jag på saken :)

Anmäl
2011-06-28 12:13 #91 av: Gaiatri

Härligt inspirerande tråd! Glad Många sidor och synvinklar kommer fram...

#90 Precis som du säger så försvinner behov och begär av sig själv. Till slut finns det inget kvar som attraherar i de tre världarna (Maya). Man kan tex likna det vid att det som en gång var det bästa man visste att leka med som barn inte längre är attraktivt. Man växer ur detta och är färdig med det.  

Alla dessa de sju dödssynderna försvinner till slut. Vissa saker behöver man arbeta med för att förändra gamla invanda beteenden och hur man tänker och känner inför olika saker som är en del av det personliga. Till slut så är det lägre självet (Personligheten) bara ett instument som själen manifesterar sig genom. Det handlar inte bara om att veta att man inte är sina känslor och tankar, utan man agerar inte längre utifrån det personliga.

När man nått den nivå av upplysning som Jesus hade vid 4:e invigningen anses vara på en sådan nivå att man inte längre har någon längtan efter något i personlighetens värld. Hormonerna styr således inte längre.

Och vem är på den nivån eller känner att man är redo för att vara på den nivån. Vi har ju så mycket mer här att hämta och erfara.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-28 12:43 #92 av: Aldebaran

Dödssynderna har inte katolska kyrkan uppfunnit utan de har som så många andra religioner moderniserat dem för att bättre passa in i deras trosuppfattning.

Alla de 7 dödssynderna har ju en högre andlig/esoterisk betydelse.

Angående den sexuella lusten i kroppen som styrs av hormoner så är ju detta bara den fysiska manifestationen eller speglingen av något högre. precis som allting annat i denna våran fenomenvärld.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 12:55 #93 av: Shakti

#91

Förr eller senare minskar sexualhormonerna i kroppen ändå, vare sig man är upplyst eller inte. Om inte förr, så när man är 80 år eller så... Tills dess ser jag absolut inget fel alls med att ha sex och att njuta av världsliga ting. Varför skulle kroppen inte få känna sig i extas av en orgasm och varför skulle det vara en synd att njuta av saker och ting? Det är bara enligt religionerna som njutning är en synd. Och dödssynd, vilket idiotiskt ord egentligen. Tycker jag. Annars håller jag med dig om att det är en trevligt diskussion det här...


Ps. Och lär inte Jesus haft  barn med Maria Magdalena?

Anmäl
2011-06-28 13:04 #94 av: Aldebaran

Återigen helt naturligt pga sexualhormonerna esoteriskt bara är tillför artens fortplanting.

Ja varför skall man inte njuta av sex ingen har påstått något annat förutom då fundamentalistiska delar i stort sett varje världsreligion...

Jo, legenderna är många om Jesus.

T.exv han dog inte på Korset utan då han var en mycket avnacerad yogi så gick han in i nån slags trance, blev nedplockad, vknade upp och slutade sina dagar som en gamal man bort i Indien/Tibet (kanske tillsammans med Maria Magdalena..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 13:08 #95 av: Shakti

#92

Men katolska kyrkan använde ju sig av dödssynderna redan under medeltiden. Om det inte var dom som uppfann dem så vem anser du då att det var?

Anmäl
2011-06-28 13:13 #96 av: Shakti

Jag talar om religioner aldebaran, inte om er ;)

Ja myter och legender är det ända som vi har om Jesus, och bibeln förstås. Men den har ju förändrats och censurerats genom tiderna. Så vad vet vi egentligen något om Jesus. Ingen av oss var ju där...

Anmäl
2011-06-28 13:13 #97 av: Aldebaran

De sju sk dödssynderna finns ju i andra fromer inom hinduismen med, alltså är det från början gamla vediska skrifter /sanningar/tolkningar..

Girighet, Högmod och Avund är väl inget att vara stolt över direkt, eller shakti?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 13:16 #98 av: Aldebaran

"Från en plats i Indien omtalas att Brahmanerna, i den högsta prästekasten, lever vissa år av sitt liv ett familjeliv, men varje gång en "fortplantningsakt" skall genoföras, måste flera dagar först ägnas åt offer och reningar, liksom full frivillighet från båda parterna är nödvändig."

Se länken nedan för full artikel..

http://existens.ifokus.se/articles/4d714c68b9cb462221060d05-en-esoterisk-syn-pa-budorden-6#articles-11

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 13:23 #99 av: Tricolori

#90 Shakti, det är väl ingen här på denna sajt som tror på vad katolska kyrkan har för syn på detta, du får nog gå in på Jesussajten för att hitta det.

Du saxar väldigt mycket från Wikipedia titt som tätt.. Har du ingen egen inre uppfattning om dessa saker?

Anmäl
2011-06-28 13:50 #100 av: Shakti

I Hinduism förstår man under synd handlingar som orsakar karma, men det är bara katolikerna och islamisterna som gör dödssynder av det som man kommer i helvetet av.

Nej, det är väl inget att vara stolt över, men faktum är att det hör till vår mänsklighet. Man bör göra sig medveten om och acceptera att man är en människa med fel och brister, precis så som det gudomliga skapade oss. Det är ingen andlig utveckling att undvika dödssynderna bara för att man är rädd för att komma till helvetet. Om det verkligen är så att rädsla är motsatsen till kärlek så är det väl ingen bra start för den andliga vägen. Först om man accepterar att man har dessa eller några av dessa egenskaper, utan rädsla och utan att döma sig, kan man arbeta med dem. Känner man t.ex avund kan man fundera på varför man känner så och komma till insikt om att det egentligen är idiotiskt, och att förståndet har målat upp en illusion och sen släppa loss den. Man kan iakta sig själv och smyga sig på sina svagheter varje gång dom uppträder för att få kännedom om sig själv. Om jag vill gå från punkt A till punkt B måste jag också veta att jag befinner mig på punkt A och inte gärna där som jag skulle vilja vara. Om jag inte accepterar dessa svagheter på mig själv kan jag ju ännu mindre acceptera dom på andra människor och på så sätt varken älska mig själv eller andra, utan bara illusionen jag har av mig och andra som jag i så fall tror att jag älskar.

Anmäl
2011-06-28 13:56 #101 av: Shakti

#99

Mina egna erfarenheter har jag skrivit om, men dessa har du inte accepterat i din realitet. Var man tar fakta för historiska händelser är det inte sa viktigt. Men du kan gärna göra mig mindre pa grund av det och fortsätta att göra dig föreställningar om mig. Men du ska veta att jag inte intresserar mig för dem och knappast nagan annan i forumet heller.

Anmäl
2011-06-28 14:05 #102 av: Shakti

Tror du aldebaran att det gudomliga pa nagot sätt skulle straffa dig för att du njuter av saker och ting som t.ex att ha sex med människan du älskar utan att fortplanta sig eller bara för att du inte gjort nagot reningsritual?

Anmäl
2011-06-28 14:19 #103 av: Aldebaran

Nej, det skrev jag ju i #94  Inte på våran utvecklingsnivå....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 14:54 #104 av: retep

Varför spekulera över okunnigheten eller synderna man har... Om man har eller inte har dem kvar på en medvetandenivå där man själv ännu inte är?

Anmäl
2011-06-28 16:28 #105 av: Aldebaran

För Peter, det är ju på denna medvetandenivån vi har att arbeta bort dem... Dock inte under våra närmaste liv...

Sex är ju något personligt och inte högre andligt, sex är något för att våra mänsklighet för många miljoner årsedan gick från androgyna till att bli varleser av två sorter man och kvinna. (Jfr historien om Adam och Eva, där då Eva uppstod ur Adam. dvs Den nya människorsorten med var sitt resp. kön uppstod från den gamla.)

Vi blev ju då tvunget att påläggas sexuella drifter för att överhuvudtaget den "nya" mänskligheten skulle fortplanta sig och överleva som sådan.

Ditt överjag/monaden/gudomliga gnistan är ju könlös och behöver inte sex för att utvecklas vidare, det gör däremot våran förgängliga personlighet....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 16:32 #106 av: Aldebaran

Nedan lite av vad jag har skrivit ang. den esoteriska bakgrunden till Sjättebudet. länken till hela artikel finns i #98, och därifrån då naturligtvis till hela serien om 10 guds bud.

Här gäller endast och allenast att ha befriat sig från varje begär och njutningslusta. Kristus har om detta bud i sin bergspredikan sagt:

"I veten att det är sagt till de gamla: du skall icke göra hor, men jag säger Eder var och en som ser på en kvinna till att begära henne, han har redan gjort hor med henne i sitt hjärta"

Vad Kristus därmed ville säga sina lärjungar var nog inte att de skulle leva i celibat, utan snarare att de skulle tygla sina begär och lustar, ty så snart dessa får regera en människa så kommer de driva henen att begå brott emot det sjätte budet.

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 17:03 #107 av: retep

Om jag säger det så här istället...När vårt medvetande utvecklas genom de andliga erfarenheter och insikter vi får nu i vårt nuvarande liv. Då upplever i alla fall jag att det är den medvetenheten som ligger till grund för att okunnigheten och synden inte längre kommer till uttryck i min personlighet.
Jag kan ju hur som helst inte lära mig att vara kunnig, insiktsfull och syndfri om jag inte har den medvetenheten!

Medvetandet och medvetenheten vi har kommer alltid först!

Den relativa sinnevärlden och den intellektuella förståelsen är som jag ser det vår personlighets vårt ego's möjlighet att omsätta vetandet till kunskap och kunskap till vetande.

Anmäl
2011-06-28 17:31 #108 av: retep

Aldebaran!

När du säger..."För Peter, det är ju på denna medvetandenivån vi har att arbeta bort dem... Dock inte under våra närmaste liv..".

Är det då inte bara din föreställning som får dig att tro...tro att du vet vilken medvetandenivå, eller grad av medvetande och medvetenhet du har...jag har. För Aldebaran, vet du med säkerhet att du inte kommer att bli syndfri och rent av upplyst...i detta liv, i nästa...om du alls kan föreställa dig upplysning som möjligt för dig och inte som något fjärran mål för den som bär din personlighet?

Om man tror att upplysning är så svårt...är det inte då det blir just så svårt?

Och om man nu inte föreställer sig det som svårt, är det inte då som medvetandet får en öppning för sitt flöde, en möjlighet att omsätta det som redan Är...till det som är din (nyvunna) verklighet.

Anmäl
2011-06-28 18:12 #109 av: Aldebaran

Jag har inte sagt att upplysningen behöver vara svår. Men du glömmer en sak å det är Karma som skall arbetas ut tillsammans med dem du har karma emot...

Därför så kan man leva detta liv nu då som du tycker är ett liv ihop med gud vilket är jättebra inget snack om saken. Då har du säkert gott om denna energi i nästa liv då det kan hända aatt karma "kastas" på dig från ännu ridigare liv, liv då just du inte var lika ett med gud som du upplever dig vara i detta livet.

Man kan på så sätt ta ett steg fram men gå tre tillbaka i nästa liv, viktigt att poängtera dock är ju att man tar det där steget och inte tappar tålamodet. 

Läxan som skall läras i varje liv bli otroligt mycket större ju längre upp på fullkomlighetens väg du kommer, ungefär som en läxa en förstaklassare har kontra en som går i 6:a, 9:an eller varför inte på universitetsnivå..

Sedan detta med att du ofta skriver "är det inte bara i din förställning som får dig att tro" samt "att du vill nog tro att det är så"

Ja Peter, ur den aspekten så har väl du dina förställningar om ett snabbt förlopp medans jag har mina som ser på det hela kanske med större tillförsikt. Jag menar om vi nu skall prata om mina och dina här...  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 18:16 #110 av: rore

Mycket intressanta inlägg *uppskattas*

Vill bara visa att jag smyger runt och läser :)

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-06-28 18:18 #111 av: Aldebaran

Bra Rore....Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 18:31 #112 av: Shakti

#103

Okey, jag omformulerar mig lite ;)

Tror du aldebaran att det gudomliga på något sätt skulle straffa den som är på ett högre utvecklingsnivå för att han njuter av saker och ting som t.ex att ha sex med människan han älskar utan att fortplanta sig eller bara för att han inte gjort något reningsritual?

 

Anmäl
2011-06-28 18:45 #113 av: [magicadehex]

Karma är principen om Universums perfektion. Universum är i ständig perfektion och ger oss exakt allt som vi behöver i varje nu. De som har ögon ser och de som har öron hör.

 

LOVE/M

Anmäl
2011-06-28 19:44 #114 av: Aldebaran

Nej inte straffa... Karma är inte straffet och vedergällningens lag utan en naturlag som likt exv. tyngdlagen.. Att om man gör på ett sätt så följer oundvikligen en kosnekvens på gott likväl som på ont. Gudomen är du själv (ditt överjag)...

Och nej Shakti, (återigen) jag tror inte det. Och det handlar inte om någon bestraffning utan något som faller sig självt in då vi når dit..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 19:59 #115 av: Shakti

#114

Då måste ju konsvekvensen av att ha sex vara en orgasm Skrattande

Anmäl
2011-06-28 20:17 #116 av: Aldebaran

Cool

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 20:45 #117 av: retep

Aldebaran!

Hur vet du hur mycket karma du har kvar att arbeta ut?

Hur vet du att det måste göras gentemot just den som var med och orsakade situationen och omständigheten till handlingen?

Vet du att att karma utarbetas, att det upplöses av att man transcenderar den lagrade handlingen?

Jag säger inget om "som du tycker är ett liv ihop med gud"... det är nog någon annan du menar.

Och hur ofta skriver jag "är det inte bara i din förställning som får dig att tro" samt "att du vill nog tro att det är så"

Och..."prata om mina och dina här"...är det inte precis det vi alla gör här?

Och hur ofta ställer jag frågor till dig...som i #108 och du undviker att svara eller ens kommentera?

Och hur vet du om mina inlägg är grundade i Medvetandet och min medvetenhet eller om de är föreställningar?

 

Anmäl
2011-06-28 20:58 #118 av: Aldebaran

Hur jag kan veta? Jo, genom intuition vägleds jag av om jag lyssnar in något inifrån mig själv. Man behöver inte TM för detta.

Visst är det så att man kan utarbeta karma på många vis, men bara delvis...Karma är tretvinnad precis som treenigheten och därför måste en del därav utarbetas tillsammans med de personer du har denna karma med....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 21:01 #119 av: Aldebaran

"Och hur vet du om mina inlägg är grundade i Medvetandet och min medvetenhet eller om de är föreställningar?"

Om jag ställer samma fråga till dig vad svarar du då? Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-06-28 21:08 #120 av: Gaiatri

#93 Jag ser inte så bokstavligt på dödssynd. Jag tänker att det har en djupare mening.

Som du säger i #100: "I  Hinduism förstår man under synd handlingar som orsakar karma,"

Det sägs ju att man tagit bort reinkarnationsläran från bibeln. Och lösrykt från sitt sammanhang blir det ju mycket märkligt och vanställt... Men om man istället ser det som att det man kallar synd är något som orsakar karma så kan det få en klarare betydelse. Återigen om man går tillbaka till 4:e invigningen. De handlingar som genererar återfödelse kommer från personligheten. Man återföds pga av att man fortfarande är betingad av personlighetens invanda tankar, känslor och handlingar. När dessa inte längre har någon lockelse så har man övervunnit döden. Det vill säga, man behöver inte vända tillbaka till det fysiska jordelivet om man inte vill. Man är fri från döden och personligt karma.

Det betyder ju inte att man inte får njuta av det fysiska livet och leva under tiden som man gör sina erfarenheter i mänsklig inkarnation. Men nån gång kanske man till slut känner att "jag har gjort det här nu", "jag är färdig med den här sortens erfarenheter". Vad det nu än är man har haft begär för; makt, ägodelar, mat eller dryck, etc.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-06-28 21:44 #121 av: Moonwing

Oj! vad många härliga funderingar!..Shakti, jag ser inte religioner och annan kunskap som några skilda ting.

Jag tror allt är en å samma sak, men att vi alla väljer en förklaringsmodell som vi lättast anammar kunskap ifrån, Jesus tex både inkarnerade och reinkarnerade flera gånger som omtalat i bibeln..

Jag tror inte något gudomligt mörkt eller ljust straffar eller belönar, allt är orsak å verkan..allt!

.. om jag hänvisar till något, är det oftast för att belysa, ej för att jag tycker någon annan kunskapsbas är bättre eller sämre..det är något som är upp till oss själva..

Sen håller jag nog ej med om att religion och diciplin måste vara samma sak, eller ens åtskilda..

Utan diciplin kommer vi inte någonstans i livet, men kanske klarar oss bra utan en sas statsreligion tex..sen kan fundera på vad som sagt faller under ordet religion..

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-06-28 21:55 #122 av: retep

Aldebaran!

Jag svarar att dina inlägg inte kan komma någon annanstans ifrån än från Medvetandet, eftersom allt vi uttrycker och föreställer oss förutsätter ett grundläggande Absolut Medvetande.

Om du sedan har erfarit och har erfarenheter som grund för din medvetenhet...eller om du utgår från det Relativa och den relativa uppfattning som intuition är...även om det i detta sammanhang är vårt sinnes finaste instrument...

Det är väl det jag undrar...men framför allt vill göra dig uppmärksam på.

På din fråga som svar på min frågaObestämd? svarar jag att... Man behöver inte TM för att uppfatta och utveckla sin intuition...även om det hjälper.

Men man har stor glädje av att ha en teknik som gör att man transcenderar tanke, känsla och även intuitionen, för att direkt erfara Medvetandet och kunskapens struktur...för att sedan med intuition, känsla och tanke omvandla det erfarna till insikt och praktisk kunskap.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.