Livsåskådning

Sökaren och stoicismen

2011-08-09 21:36 #0 av: Moonwing

Ty den seriöse sökaren förväntar sig inte att omgivningen skall motsvara hans önskemål och förväntningar. Han accepterar omgivningen som den är och gör sitt bästa, oberoende av vad som kan hända.


Stoikerna betraktade världen som en scen och skeendet på denna scen som ett planlagt, målinriktat och av gudomliga makter styrt utvecklingsdrama. I detta drama har varje människa fått sig tilldelad en roll. Hon har inte själv valt sin roll, men ändå gäller det för henne att gestalta den så bra som möjligt.

Stoikern strävade efter att göra det med ett inre själslugn, och lät sig därvid inte bringas ur balans av yttervärldens ständiga växlingar. Han gick in för att möta livets alla prövningar, framgångar, lidanden, glädjeämnen etc med orubbligt lugn, samtidigt som han försökte möta alla medmänniskor med godhet och rättvisa. Också den ofrånkomliga döden accepterade han med jämnmod.  

Att stoicismen var en vad vi numera kallar esoterisk rörelse är uppenbart, och vår tids sökare efter esoterisk visdom gör klokt i att låta sig inspireras av stoikernas sätt att möta jordelivets angenäma respektive oangenäma tilldragelser. Ty den seriöse sökaren förväntar sig inte att omgivningen skall motsvara hans önskemål och förväntningar. Han accepterar omgivningen som den är och gör sitt bästa, oberoende av vad som kan hända.

Han låter sig inte ledas av yttre sken och sät ter sin tillit till karma. Dessutom inser han att hans egen roll i utvecklingsdramat innefattar en rad plikter, eftersom naturen med subtila trådar av magnetisk sympati har länkat samman alla existerande varelser och ting med varandra. Var och en av oss är sammanlänkad med alla andra människor och med allt annat i vår omgivning. Vi växelverkar med denna och är för vår existens helt beroende av den. Men vi har inte direkt ansvar för alla delar av den, och bör därför försöka att precisera våra direkta plikter.

Dessa plikter kan vara av lokal eller global utsträckning, och såväl kortsiktiga som långsiktiga i tiden. I detta sammanhang säger stoikern Epiktetos: ”Koncentrera din uppmärksamhet på det som verkligen är dina egna angelägenheter, och bli klar över att andras angelägenheter är just deras och inte dina.”


Ett orubbligt lugn, osjälviska gärningar och plikttrogenhet är etiska komponenter i sökarens livsföring som för honom allt närmare hans högre jag och där med den esoteriska visdomen.


Under årtusendenas lopp överförs hans inre beslut att lära från kropp till kropp, från jordeliv till jordeliv, och han kommer allt bättre underfund med syftena och målresultaten i den roll han spelar i det ständigt pågående utvecklingsdramat.

Av;Herbert Edlund

Källa;  Teosofiska artiklar

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-08-10 07:45 #1 av: rore

#0

"”Koncentrera din uppmärksamhet på det som verkligen är dina egna angelägenheter, och bli klar över att andras angelägenheter är just deras och inte dina.”

Det kan vara en svår balansgång detta. För hur lätt är det inte att springa in i andra människors angelägenheter och lägga sig?

Tack WingenKyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-08-10 11:18 #2 av: Moonwing

Vassego Rore!Kyss..ja denna var så lätt att ta till sig!SkämsFlört

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-08-12 19:40 #3 av: Farwuq

Uff...

Jag är en sådan där "ta-hand-om-andra-människa"; det är inte så bra.

Rynkar på näsan

 

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2011-08-12 19:47 #4 av: DesK

Wingen tack för att du påminde mig om denne store tänkare! Kyss

Rore ja visst är det lätt hänt att lägga sig i vad andra gör fast man borde låta bli Skäms

Draken det är en fin egenskap du har, som många har glädje av Glad

Désirée

Anmäl
2011-08-12 23:33 #5 av: Moonwing

"Var och en av oss är sammanlänkad med alla andra människor och med allt annat i vår omgivning. Vi växelverkar med denna och är för vår existens helt beroende av den."

#1,#3,#4   He,he..det är därför ni passar in här, vänner..Glad

 

..till dig ,Drakis;

"Men vi har inte direkt ansvar för alla delar av den, och bör därför försöka att precisera våra direkta plikter."Tungan uteFlört

 

-alltså, man behöver jue inte bli sjuk på kuppen, men jag håller med dig..visst är det svårt att sätta gränsen, uj,uj!SkämsCool

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-09-06 23:11 #6 av: Aldebaran

Tack WingenGlad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-09-07 14:54 #7 av: retep

...så när jag väl kom till insikt om vad mina plikter var och hur att tolka dem, då insåg jag också hur de naturligt integrerade med andra och med omständigheter...liksom mina gärningar och mitt lugn var resultat av min närvaro, i kontakten med mitt Själv...medan det yttre tumlade förbi och inte ville låta sig styras på annat sätt...än av mitt högre Jag

...insåg att all tankekraft utgår från mitt högre Jag och formar sig självt då jag är närvarande och gör mig medveten om mitt Jag

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.