Adyar

himmelrikets Hemligheter

2013-02-06 12:48 #0 av: Aldebaran

En Paul Bruntontolkning

Då, som nu, är satan den KRAFT i naturen som försöker hålla människans medvetande bundet vid lägre materiella former. Denna kraft har en viktig funktion, och vi prövas inte en utan många gånger. Kampen fortsätter i olika former från ett plan av medvetande till ett annat.

Det är svårt för människor som uppfostrats till att hata sina fiender att acceptera den lära som säger: Älska era ovänner och be för den som förföljer er. Det krävs mod för att överge en lägre ståndpunkt för en högre.

Jesus sade: När du vill be, gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda belöna dig. Var finner vi denna kammare han talar om? Först finner vi den i vår HJÄRNA och sedan i vårt HJÄRTA. Hjärtat är centrum för människans andliga medvetande och hjärnan är centrum för hennes intellektuella medvetande. Att be i det fördolda är att vända uppmärksamheten från det intellektuella centret i hjärnan till det andliga i hjärtat, från det personliga till det opersonliga. Vi måste samla allt vårt medvetande, all vår kraft i hjärtat, för där finns den hemliga tröskeln till vårt sanna jag...

Fader vår som är i Himmelen. Vår fader är i verkligheten i det eviga.

Helgat varde Ditt namn - Vi finner Guds namn endast i tystnaden. Därför är det ett heligt namn.

Tillkommer Ditt rike, -  Riket som måste komma är inte av denna världen. Det är himmelriket, det ofattbara och osynliga riket, som var och en måste finna själv och detta på ett enda ställe - i hjärtat. 

Ske Din vilja, såsom i himmelen så och på jorden. Jorden är kroppen, Himmelen är det tidlösa tillståndet som kroppen existerar i.

Vårt dagliga bröd giv oss idag. Vad är bröd? - det dagliga uppvaknandet till verkligheten och sanningen, istället för illusion och falskhet. Så länge vi låter lura oss av de falska fenomenen är vi andligt svultna.

Inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. En människa som söker Gud får inte vara rädd för frestelser, för det är genom frestelser och prövningar som hon kämpar sig upp och slutligen finner den väg hon söker. Det är inget fel med frestelsen i sig själv, men hur vi bemöter den är mycket viktigt. Det onda är inte själva frestelsen utan vår oförmåga att förstå de krafter som frestelsen representerar. Det finns ingen universell frestelse. det som frestar människan under en viss period av hennes utveckling, innebär ingen frestelse under nästa.

Himmelriket kan varken bestå av materia eller tankar, men det finns något som ligger bakom tankarna och materien. Något som dessa båda kommit ifrån och därför måste återgå till, alltså något som de är rotade i. Du kan kalla det ANDEN eller Överjaget, Det Absoluta, Atman. Det är något som självt är formlöst, men som alla former har skapats av. Ljuset är det element som står närmast detta tillstånd. Ljuset har ingen form och det är ljuset mystikern ser, när han finner Gud.

Alla former tillhör illusionen. Den ursprungliga substansen och den ursprungliga energin som ligger bakom materien antar en mängd olika former, som består en timme eller 1000 år.

Om himmelriket är något värt, om det är vad Jesus menade, måste det vara något som inte förändras och inte kan upphöra. Vad är då fördelen med att uppnå ett sådant tillstånd? Först och främst så är det ju själva målet för vår inkarnation här. Vi måste finna Anden, vårt Överjag eller Himmelriket, som Jesus kallade det, här på jorden med fullt och vaket medvetande.

Det finns bara ett medvetande - inte tre - inte ett materiellt, ett själsligt och ett andligt medvetande, bara ett enda. Ett enda ljus strålar genom människan och det ljuset är Gudomligt. Det finns bara ett enda medvetande, vilket även våra forskare har upptäckt, det finns bara en enda substans som visar sig i form av materia, energi eller ljus. Alla dessa tillstånd är bara variationer av det ursprungliga medvetandet.

Himmelrikets hemlighet är en hemlighet bara därför att vi inte inser att vi lever i Himmelriket under varje ögonblick av vårt liv. Jesus uppenbarade Himmelrikets hemlighet, hemligheten för människans andliga natur för dem som var MOGNA för den.  Han gav dem insikten om deras eviga väsen. Varför var de mogna?

1. De hade tillit

2. De var ödmjuka

3. De hade törst efter sanningen

Paradoxen är att när du uppnått Himmelrikets lycka och frid så kan du fortsätta att leva ett världsligt liv och njuta av det som du vill. Om du vill finna andlighet måste du lära dig att leva i världen utan att tillhöra den. Låt inte binda dig av materiella eller mentala ting. Livet är vår skola.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-02-06 17:21 #1 av: Moonwing

" Det finns bara ett enda medvetande, vilket även våra forskare har upptäckt, det finns bara en enda substans som visar sig i form av materia, energi eller ljus. Alla dessa tillstånd är bara variationer av det ursprungliga medvetandet."

Yes!..vi vibrationstränar..Tungan uteFlört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-02-06 21:25 #2 av: retep

Amen!

Anmäl
2013-02-06 21:33 #3 av: Aldebaran

Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-02-07 10:23 #4 av: Krissegy

Wow, texten talar till mig. Säger som retep "AMEN"

Kram

Anmäl
2013-02-07 10:30 #5 av: Aldebaran


precis 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-02-07 10:32 #6 av: Krissegy


Anmäl
2013-04-06 21:30 #7 av: ollivoll

Väldigt intressant läsning om tolkning av bönen. Tror själv att bibeln och egentligen alla heliga skrifter är koder. Man bör inte ta dom bokstavligen utan läsa av koderna.ex: Varför offrades Jesus? Var det egentligen en offring för folket? Eller handlar det om om något större som vi inte riktigt har förstått. Vem symboliserar djävulen? Människan själv, kanske?

 Har inte läst bibeln sen jag var liten men har grubblat över den. Gud för mig är inte en farbror med långt skägg alla leornado da vinci-typ.Och döden är kanske en övergång för oss till något större?Regnbåge

Anmäl
2013-04-06 21:32 #8 av: Aldebaran

#7 tror att du är helt rätt ute  :)


Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-04-07 18:52 #9 av: [Ambrosia]

Intressant, tack Glad

Anmäl
2014-11-23 14:46 #10 av: rore

Hjärta

Ödmjukheten drunknar i kampen över vem som har rätt och vem som har fel.

När slaget är över finns ingen vinnare.


I livets källa väntar svaren.Regnbåge Kedjor som tynger blir till länkar som bär.Hjärta

 

 


Anmäl
2014-11-23 19:46 #11 av: [Alder]

En tolkning som jag delar till fullo.Glad

Anmäl
2014-11-24 09:47 #12 av: Aldebaran

Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2014-12-14 11:07 #13 av: Älvan

Tack Aldebaran
Helt överensstämmande med det jag kommit fram till genom mina studier i kropp och själ. :)

Bra sammanfattat!

Det är därför böner kan vara så otroligt kraftfulla för att väcka anden.

Ett av många verktyg som tål att användas.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.