Adyar

ANDLIG REALISM 3

2013-07-11 23:39 #0 av: Aldebaran

DEN UNDERVISNING, som ges i dessa samtal härstammar icke från mig. Jag har endast gjort ett försök att förmedla de lärdomar, som våra föregångare i det andliga livet så frikostigt skänkt oss i våra dagar. Detta är orsaken till att jag som titel använt den urgamla formeln: ”Thus have I heard” (”Så har jag hört”) London 1928 G. Hodson

NIO VIKTIGA DETALJER I DET ANDLIGA LIVET

 

1. Ofta upprepad, opartisk och lugn självprövning. 

I VÅR DAGLIGA MEDITATION måste vi systematiskt och noggrant undersöka vårt hjärtas innersta skrymslen för att finna orsaken till våra fel och misslyckanden. Aspirantens hela liv måste systematiseras och varje tanke, känsla och handling lämpas efter det ideal han omfattar. Han bör kontrollera bruket av sin fysiska kropps krafter och noggrant utvälja de verksamhetsfält, som för honom direkt till det mål han har i sikte. Regelbunden återblick på dagens liv, i handling, känsla och i tanke är nödvändigt om målet skall kunna nås. 

 2. Uppspana i ditt inre källan till de misstag och ofullkomligheter, som självprövningarna uppenbarar och avgör vad som är den bästa metoden för att göra dig av med dem. 

En svaghet beror alltid på frånvaron av en dygd. Ta t.ex. oro, som kommer av fruktan. Om vi finner oss själva ständigt fyllda av ängslan och oro, skulle vi försöka bygga in tro och mod i vår karaktär. Det är fruktlöst för oss att försöka beträda Vägen om vi inte är övertygade, att det finns en fullkomlig och allvis plan för allting. Oro och depression betyder förnekelse av Guds visdom i planerade och styrande av Hans universum. Dessa sinnestillstånd måste ersättas av tro på och absolut förtröstan på Honom.

Självförsjunkande är ett vanligt fel, som vi äro benägna att hemfalla åt. Vi äro böjda för att tänka på allting ur synpunkten av vår personliga reaktion till tingen. På detta sättet blir hela vårt kosmos ego. Vi har likväl inget själv. Det som vi tänker på som självet, är endast en skugga, kastad av ett stort ljus; ljuset, inte skuggan, som det kastar, är det verkliga. Vi kan betvinga självförsjunkandet genom att meditera tillbaka till verkligheten och till förening med det stora Själv, av vilket vi äro ett uttryck och en del. På liknande sätt tas alla svagheter bort genom inbyggande av egenskaper och dygder, vilkas frånvaro de pekar på. 

3. Skänk dagligen och stundligen uppmärksamheten åt uppträdande, tal, känslor och tankar, ständigt tyglande slapphet, orenhet, råhet, allmän brist på hållning och varje annat särskilt fel, som uppenbaras av de regelbundna återblickarna. 

Vi måste efter moget övervägande forma karaktären till allt större och större likhet med det ideal, som har uttryckts i orden ”Lev ädelt”. Hela tonen i vårt liv måste oavlåtligt förfinas tills vårt väsen blir helt förandligat i varje aspekt. Vi skulle bli lika ett träd, som återkastar varje ljusstråle, vajar för varje vindstråk, böjande sig för övermäktig kraft, men som alltid tillslut reser sig och förblir fast och orörligt fäst i jorden. Vi skulle vara känsliga för varje vibration hos anden, och dock vara fasta som klippan inför vår lägre naturs frestelser.

Vi måste upptäcka och uttrycka Mästaren i vårt inre, förverkliga att han redan existerar i det eviga nuet, och att Mästaren alltid ser den fullkomliga människan i oss. Vi kan till och med låta tanken löpa i förväg och försöka leva i den blivande adeptens medvetande, se den stråle, på vilken han står, sträva efter att uppfånga en glimt ab honom, få inspiration och kraft från honom och försöka göra det till en verklighet för oss att i Logos medvetande har han redan uppnått fullkomligheten. 

4. Upprepa ständigt en akt av självhängivelse. Förnya dagligen och stundligen helgandet av hela ditt liv till Herrens tjänst. Lev i ljuset av detta helgande. 

Liksom forna tiders lärjungar måste vi veta, att Herrens hand vilar över oss och att Hans kraft uppehåller oss i allt vad vi företar oss. Också vi måste bli hängivna tjänare åt Herren. 

5. Meditera regelbundet 

Meditationen bör bestå av fyra moment. 

a)      Meditation, avsedd att utvidga medvetandet och djupare förverkliga de andliga sanningarna.

b)      Förfinandet av kropparna

c)      Förvärvandet av dygder, och bemästrande av varje svaghet.

d)      Utstrålande av kärlek över hela världen. 

6. Sträva efter att få en levande uppfattning om Kristi verkliga tillvaro, både som ett gudomligt och fullkomligt medvetande inom varje människa och som Den Store Världsläraren och människorna Frälsare.

Att få ”vidröra Hans mantelfåll”, att ständigt nå upp till Honom, att bli ett med Honom och alltid leva i Hans närhet måste bli vår oavlåtliga strävan.

7. Bär överallt med dig Herrens närvaro och välsignelse och lev som om Han alltid vore faktiskt närvarande.

I vår dagliga värld är vi ständigt inom det allra Heligaste. Varje rum vi träder in i och varje människa vi möter må motta Hans välsignelse genom oss. En del av vårt medvetande skulle dväljas i Hans närvaro och en annan del skulle vara utåtriktad för att uppfatta och lindra världens nöd. Detta skulle lämna ytterst lite, om ens något övrigt för vårt medvetandes riktande på oss själva.

8. Speja ständigt efter vidare områden för tjänande och nya tillfällen att sprida Herrens välsignelse och helande kärlek ut över världen.

Låt alltid Hans kärlek strömma ur ditt hjärta. Om vi åkallar änglarnas hjälp kommer de att besjälas av denna kärlek och för den ut med uppgift att läka och välsigna individer, grupper av människor, platser eller varhelst hjälp behövs.

9. Inbygg i din karaktär speciellt de tre dygder, som utgör grunden för det andliga livet.

Sträva efter att i allt vara stark, ödmjuk och ren. 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-07-12 22:37 #1 av: Moonwing

Vad fint skrivet! Tack Alde!

Ja, det är så sant-vi skall inte förminska oss själva, det vore som att kasta bort en dyrbar gåva-det är lätt att försjunka i självömkan, där trivs egot bäst. Men i längden kommer vi förlora på det, och inte bara vi..-alla runt oss!

Vi är hela tiden som ljus, så fort de börjar flämta, och i värsta fall slockna -så får även vår omvärld svårare att hitta rätt. Nej, vist är det att lysa, att bygga upp vårt kapital-som vi fått och aldrig kommer förlora!

Dessutom kommer vi genom det, få enormt mycket tillbaka.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-07-15 16:04 #2 av: rore


Mmmm, väldigt fint skrivet och det får mig att tänka på något som jag plitade ner för några dagar sen. Kanske är det lite OT, känn er fria att ta bort i så fall.

Livets mysterium rör sig i cirklar, rör sig ner i generationer av människor.

Arvsynden flyter stilla genom var och en. Den överförs i allt vi gör och i allt vi inte gör.

Osynliga trådar följs.

Väven vävs och växer. Bildar mönster som följs.

Utan ansträngning finns den Där och gör det Den alltid har gjort.

Likt solens strålar som värmer. Medans vinden andas kyla.

Livet Nu och Livet sedan.

Där i den nya fasen öppnas en ny dörr, för Livets eviga längtan,,,

Längtan efter expansion.

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2013-07-18 23:32 #3 av: Aldebaran

Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.