2011-09-06 17:43 #0 av: Aldebaran

Du måste bära ditt öde med glädje, hurdant det än må vara. Och anse det som en ynnest att du får lida, för det visar, att Ödets Herrar anser dig värd hjälp. Hur svårt det än är så var tacksam, att det inte är svårare. Kom ihåg, att Mästaren blott har föga användning för dig, innan du arbetat av din karmiska skuld och blivit fri. Genom att erbjuda dig åt Honom har du bett om att få din karma påskyndad, så att du nu i ett eller två liv skall kunna arbeta ut, vad som annars skulle ha uttänjts över hundra. Men för att göra det bästa möjliga av det måste du böra det med glatt och förnöjsamt mod.