06. Andligt

...och vad är det då, som öppnar sig?

2013-02-06 17:30 #0 av: retep

Tänkte faktisk på det här om dagen Moonwing, att få ett esoteriskt, teosofiskt perspektiv kring frågan. Så hoppas invitationen hit gäller även mig.
Men nu har jag kanske förekommit frågan med att gå direkt på...och vad är det då som öppnar sig?
Vad är det som händer när alla våra tankar och funderingar kring livsfilosofi, tro och religion har nåt sitt...När vi läst alla böcker och frågat alla vi känner om andlighet och Gud. När alla våra sinnen och upplevelser är övermättade.
Vad är det då vår tankeaktivitet helst vill få lov att göra?
Vår kropp och alla sinnen helst vill nå
Och när det sker, vad är det som öppnar sig då?

Anmäl
2013-02-06 20:26 #1 av: Aldebaran

Bra frågor Peter.. Vem vet hur och i vilka former invigningarna manifesterar sig när vi väl är färdiga för dem.

Tror ju inte det sker efter vi läst alla böcker, frågat alla vi känner om andlighet och. Och framför allt inte när våra sinnen är mättade.

Vem som helst kan läsa och åtminstånde hjälpligt förstå esoterik, men leva det varje sekund i vårt dagliga liv är ju som bekant en helt annan sak.

Själva studerandet, läsandet i böcker, diskutionsgrupper mm kan ju bara så ett frö inom var och en att aktivt börja söka, ingenting annat.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-02-08 02:30 #2 av: Moonwing

#0

 Naturligvis är du alltid lika välkommen som någon annan hit, Peter!

"Vad är det som händer när alla våra tankar och funderingar kring livsfilosofi, tro och religion har nåt sitt...När vi läst alla böcker och frågat alla vi känner om andlighet och Gud. När alla våra sinnen och upplevelser är övermättade. 

Vad är det då vår tankeaktivitet helst vill få lov att göra? 

Vår kropp och alla sinnen helst vill nå 

Och när det sker, vad är det som öppnar sig då?"

**********************************************************

Tror ju i å för sig att Alde har en mening där, i och med att vägen ifrån oss fysiskt sett , genom vårt högre jag och ännu längre är gränslös..-men om vi nu mer håller oss på den fysiska nivå vi befinner oss i ft.

Det du tar upp nu är en intressant tanke, trodde när jag var lite yngre att när man nått ett stadium i andligt växande , var man per automatik färdig för nästa! Om det hade varit så väl!

Har märkt (för egen del) -att om man inte bearbetat vissa plan (kanske omedvetet tom) -blir det ändå "bak-läxa". Tror det lite är så vi fungerar..man måste lixom,...- "vara en så hel som möjligt, mognat andligt/fysiskt väsen, -för att helt enkelt kunna ta del av nästa nivås kunskapsflöde" (eller upplysning-om man vill uttrycka det så)

Däremot tror jag man måste ha "en (väckt) längtan till ljus" (som kanske inte är så teosofiskt korrekt, sagt -är ju nybörjare på den fronten, och talar nu fritt ur hjärtat.

Men det basala är, tror jag, att ju mer vi längtar, och intensivt söker-desto mer öppnar vi oss..visst kan vi ta avvägar ibland, men är man uppriktig i sitt sökande tror jag aldrig det kan bli fel -med de rätta intentionerna..-sen är vi ju här för att bearbeta mycket, vilket gör att livet kan bli nog så komplicerat ändå..

Därvid är sinnebilden av en Lotusblomma så fin, den är verkligen ett praktexempel på hur vi fungerar enl. vår inre/yttre natur.

Innerst inne har vi alla en längtan till ljuset, hos en del har den inte vaknat, en del upplever den och är tom förvirrade, en del överlyckliga men vet inte vad de skall göra, en del fyllda av frid-för de vet att de funnit rätt..vi är alla på olika nivåer , men öppna oss för den inre vägen till "essensen"-den ligger latent inom oss..-i ständig förbindelse med det högre!

(jag hoppas jag inte missförstått dig nu..-hur vi öppnar vårt "hjärta")

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-02-08 16:02 #3 av: retep

I vår strävan att tolka, att finna svar, missar vi målet och förhindrar att kunna erfara Det!

På ett plan, Wingen, kan jag säga att du missförstod frågan, som jag menar att vi alla oundvikligt gör!
Frågan och frågorna vi ställer kan omöjligt ge det tillfredsställande svaret, aldrig frambringa"ljuset".

"Har märkt (för egen del) -att om man inte bearbetat vissa plan (kanske omedvetet tom) -blir det ändå "bak-läxa". Tror det lite är så vi fungerar..man måste lixom,...- "vara en så hel som möjligt, mognat andligt/fysiskt väsen, -för att helt enkelt kunna ta del av nästa nivås kunskapsflöde"

Att vi får bak-läxa är ju både behövligt och oundvikligt, tills vi utvecklats till att vara medvetna och förankrade på den högre medvetandenivån.

Däremot när det gäller att "... ta del av nästa nivås kunskapsflöde" är det möjligt från vår nuvarande nivå.

Ljuset och kunskapsflödet kommer inte till oss, så att säga, utan det är vi som öppnar oss för det.
Ljuset är alltid där och flödet, anden,Gud och alla namn och nivåer vi kan komma på.

Men inget av detta har egentlig betydelse om vi aldrig förenats med det. Det förblir in illusion, en föreställning i intellektet.
Att se bortom illusionen, om så bara för en glimt, och Vara direkt i ljuset, i flödet. Det är allt som behövs.

För i samma ögonblick som transcenderingen av intellektet, sinnen och tanke sker, står hela Skapelsen på vid gavel.
I vårt medvetande som här förenats med Medvetandet, erfars
"essensen"-den ligger latent inom oss..-i ständig förbindelse med det högre"

När vi återgår från Transcendentalt Medvetande till aktiviteten, intellektet och tankarnas medvetandenivå. Då har ljuset lämnat ännu en stråle i vår medvetenhet, i vår person i vårt hjärta och tanke.

Att jag igen och igen återkommer till transcendering, till att transcendera är för att det är detta som menas med, vi har allt inom. Det är essensen, det är Källan! Och väl i Källan... översköljs vi.

Det är allt vi behöver...resten går av sig själv, så att säga.

Anmäl
2013-02-08 19:53 #4 av: Aldebaran

Paul Brunton säger att man borde stanna upp ett ögonblick och fråga sig: Vad är jag egentligen för slags människa, ty säger han "vi har en oförsvarbar okunnighet". Detta tolkar jag som om han ville säga att vi inte kan försvara, stå till svars för eller ge tillräckliga skäl för att vi inte ger oss tid för att skaffa oss nödvändiga kunskaper om det som han tycker är det viktigaste... Nämligen att LÄRA känna sig själv.

Vi äger ett inre arv - DET GUDOMLIGA MEDVETANDET. Hur skall man nå fram till detta? Jo, genom att förstå skillnaden mellan icke- jaget dvs. Det personliga jaget (egot) och JAGET= SJÄLVET= ATMAN.

Man måste börja med att undersöka vilka beståndsdelar vi är uppbyggda av och deras inbördes förhållande.  Vilket är då naturligare än att börja med den FYSISKA KROPPEN? Kan man sätta likhetstecken mellan det GUDOMLIGA MEDVETANDET dvs. JAGET - SJÄLVET med vår fysiska kropp? Vad säger min kropp? Vem är ägaren? Man säger ju inte att kroppen går igenom rummet, utan att JAG går igenom rummet. Man kommer fram till att kroppen är ett instrument. Ett instrument i medvetandets tjänst.

Går vi vidare och undersöker känslor och tankar. Känslor kan växla under en enda dag från sorg till glädje. Men Det Gudomliga Medvetandet förblir detsamma.

Likadant med våra tankar som kommer och går under en fortlöpande ström. Jag menar att det inte existerar någon skillnad mellan tankar och känslor, utom det att tankarna förändras fortare. Men Det Gudomliga Medvetandet förblir detsamma. Trots alla dessa olika känslor, tankar och tillstånd känner man sig som samma person från vaggan till graven.

Förväxla inte Det Gudomliga Medvetandet JAGET med intellektet.  Ditt psyke består dels av tankar, dels av något annat som möjliggör medvetenheten om dessa tankar. Summan av alla tankar under dagens lopp kan vi kalla intellektet. Om du lyckas stoppa alla dina tankar under några få korta ögonblick, så förblir du ändå medveten. Det verkar finns något hos dig som är medveten men inte tänker. Något som ger dig JAG - KÄNSLA. Du behöver medvetandet för att kunna se genom ögonen, eller genom känseln som blinda gör. Någonstans i hjärnans vindlande labyrinter förvandlas sinnesnervernas meddelanden/vibrationer till mentala bilder/meningar. Hur denna förvandling sker från det fysiska till det mentala vet man inte.

Medvetandet är det som vet, det som ser hos dig. Ögat är bara ett instrument. Ditt intellekt är en ändlös ström av tankar. Det finns många mentala tillstånd, men bara ett enda medvetande som innesluter dem alla.

Vad är det som är medvetet om alla förändringar? Hur vet du att du har sovit gott? Det som är medvetet om alla förändringar måste vara något som självt förblir oförändrat. Hur skulle du kunna veta om dina många olika tankar, om det inte finns något konstant och oförändrat hos dig, mot vars bakgrund du kunde varsebli skillnaden.


Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-02-08 21:46 #5 av: retep

Detta Medvetande är transcendent i det att det är bortom och fördolt för vår uppmärksamhet.
Först i ögonblicket då vi frigörs från vår sinnesaktivitet och det fysiska, träder vi in i detta fjärde medvetandetillstånd.
Transcendentalt Medvetande. Vetenskapligt benämns detta Enhetsfältet, Det förenade fältet för alla naturlagar.
Enligt Veda innesluts hela existensen, all kunskap, Gud och hela skapelsen, alla nivåer av medvetande här. Allt i sitt rena omanifesterade existentiella tillstånd.

Anmäl
2013-02-08 21:47 #6 av: Aldebaran

Precis  :)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl