2013-02-07 10:38 #0 av: Aldebaran

Redan för ett ytligt iakttagande är det uppenbart att universum fungerar enligt lag. Alla våra vetenskaper och teknologier grundar sig på erkännande av detta faktum.

Denna lag är inte pålagd utifrån utan är kosmos’ själva natur. Fundamentalt är det lagen om orsak och verkan, handling och reaktion, genom vilken kosmos som helhet, och alla dess delar individuellt, är ordnad och reglerad. Lagen är i sig själv visdom, intelligens och kraft.

Det är visdomen som ”sträcker sig mäktigt från den ena änden [av universum] till den andra; och milt ordnar hon alla ting”, och verkar genom hierarkierna av varelser genom vilka kosmos blir framställt och upprätthålls som en harmonisk helhet.