00. Existensiella frågor

Själens evolution

2013-02-07 19:35 #0 av: Aldebaran

Vi talar vanligen om sju livsplan som är underavdelningar eller underplan av det lägsta kosmiska planet, som i våra böcker (teosofiska) kallas det prakritiska dvs. kosmos fysiska plan. Monaden kan stiga ned till det andra av dessa underplan, (som vi följaktligen kan kalla det monadiska planet), men den syns inte i stånd att tränga längre ner än till detta. För att få den nödvändig beröringen med tätare materia, sänder den ned en del av sig själv genom två hela plan, och detta fragment är vad vi kallar egot eller själen.

Den gudomliga anden däruppe svävar endast över oss; själen, som är en ringa del därav, (det är som Monaden räckte ned ett finger av eld, och spetsen av detta finger är själen) , kan inte nedstiga längre än till den högre delen av mentalplanet (som är det femte uppifrån räknat, medan det fysiska är det 7:e och därmed det lägsta); för att kunna nå en ännu lägre nivå så måste den i sin tur sända en liten del av sig själv, vilken blir den personlighet som vi såväl känner till. Sålunda är denna personlighet, som var och en i allmänhet tror vara sig själv, i verkligheten endast fragmentet av ett fragment. 

Hela evolutionen i de lägre rikena är inget annat än en förberedelse till utvecklingen av denna mänskliga konstitution. Ett djur har under sitt liv på det fysiska planet (och någon tid efteråt på det astrala planet) en själ precis lika individuell och avskiljd som en människas; men när djuret kommer tillslutet av sitt astrala liv, reinkarnerar denna själ inte åter i en enda kropp, utan återvänder till ett slags reservoar av själslik materia, som i våra (teosofiska) böcker kallas gruppsjäl. Det är som gruppsjälen vore ett ämbar vatten som tillgodoser flera djur av samma slag, t.ex. 20 hästar, med det vatten de behöver. Nä så en häst skall födas ur denna gruppsjäl är det som om man doppar ett kärl i detta ämbar av vatten och fyller det med vatten. Under detta hästens liv råkar den utför alla slags erfarenheter, som modifierar dess själ, av vilka den inhämtar lärdomar, dessa kan jämföras med olika slags färgämnen, som kastats i vattenkärlet. När hästen sedan dör töms vattnet i kärlet tillbaka i ämbaret, och följaktligen så sprids det färgämne som upptagits i hela ämbaret. När så en ung häst på nytt föds ur samma gruppsjäl så fylls ett nytt kärl med vatten ur ämbaret; men det är tydligt att det är omöjligt att uppta samma vattendroppar och molekyler som utgjorde den föregående hästens själ. (Beträffande vidare detaljer om denna process se " A Text book of Teosophy")

När sedan ett djur har hunnit tillräckligt långt i utvecklingen för att bli människa, så innebär detta att dess själ vid slutet av dess liv inte hälls tillbaka i gruppsjälen utan förblir ett avskilt väsen. Alltså individualiserar. Och nu vederfares ett mycket egendomligt men mycket härligt öde. Den själiska materien, vattnet i kärlet, blir själv ett verktyg för någonting mycket högre, och istället för att verka som en själ så blir den själv besjälad. Vi (teosofin) har ingen exakt analogi på det fysiska planet, om vi inte kommer att tänka på hur det går till när man kolsyrar vatten. Om vi kan godta denna symbolik, har det vatten som förut var djursjälen, nu blivit en människas kausualkropp (övre mental) och kolsyran är det ego om vilken jag talat - denna människosjäl, som endast är en partiell manifestation av den Gudomlige Anden.

Detta egots nedstigande symboliseras i den gamla mytologin av den grekiska föreställningen om crater eller kalken och om den medeltida berättelsen om den heliga Graal; ty Graal eller Kalken är det fullkomnade resultatet av hela denna lägre evolution i vilken det Gudomliga Livets vin hälls, så att människosjälen kan födas. Det som förut varit en djursjäl, blir sålunda vad som ifråga om människan kallas kausualkroppen, vilken har sin tillvaro i den högre delen av mentalplanet som det permanenta vehikel som bebos av egot eller den mänskliga själen; och allt som blivit inhämtat under dess evolution, överflyttas till detta nya livscentrum.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-02-08 01:45 #1 av: Moonwing

Tack, Alde..det förklarar varför ett nytt djur som man införskaffar, som valp tex..verkar "likna alla de gamla man haft"  -när det gäller vanor beteenden..osv..vad fyndigt livet är!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-02-08 20:25 #2 av: [Ambrosia]

Intressant. Tack så mycket för att du delar med dig av din fantastiska kunskap.

Kram från Lisa

Anmäl
2013-06-04 02:32 #3 av: Moonwing

Puttar..Skämtar

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-07-11 22:25 #4 av: Aldebaran

wow ni har verkligen dammat av gammalt här inne  :)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-07-12 11:00 #5 av: Aldebaran

"Den gudomliga anden däruppe svävar endast över oss; själen, som är en ringa del därav, (det är som Monaden räckte ned ett finger av eld, och spetsen av detta finger är själen) , kan inte nedstiga längre än till den högre delen av mentalplanet (som är det femte uppifrån räknat, medan det fysiska är det 7:e och därmed det lägsta); för att kunna nå en ännu lägre nivå så måste den i sin tur sända en liten del av sig själv, vilken blir den personlighet som vi såväl känner till. Sålunda är denna personlighet, som var och en i allmänhet tror vara sig själv, i verkligheten endast fragmentet av ett fragment." 

Visst svindlar tanken när man inser hur det ligger till med våra små personligheter

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2013-07-12 22:23 #6 av: Moonwing

Jupp! är det därför man känner sig så liten ibland..Förlägen(speciellt som tjej, menar jagOskyldigSkrattar..)

Näe skämt åsido...kan det möjligen vara därför en människa tidvis känner sig så hjälplös  och önskar lite uppbackning, rent mentalt?

Egentligen har vi ju den redan-den hjälpen, men innan vi kommer på hur vi kan få, eller nå den..Cool ..eller rättare sagt hur den når oss.

Jag som har en sk kristen bakgrund kommer alltid att tänka på det stället i bibeln, där det står att vi skall pröva Gud, ta först steget lixom..-så upplever jag det lite med vårt Högre Jag..

När jag tänker efter saknade jag det lite inom just det strikta kristna tänkesättet (nu menar jag inte att detta tänkesätt är fel-tvärtom, det är en mycket bra grund)..-men att det borde finnas mer lixom, utanför det fysiska skalet på oss människor.

Jag vet hur jag undrade hur allt hängde ihop-eteriskt, hur man kunde känna av känslostämningar osv..

-man behöver inte göra mer än att ha ett öppet sinne och tilltro, så löser sig mycket..sen är det naturligtvis upp till en själv hur mycket man vill upplysas, folk vill gärna göra upplysning och vishet till något som är förbehållet en viss grupp.

Sanningen är den att vi alla har samma möjligheter, men vår privata situation kan skapa begränsningar som är till för att övervinnas-och de kan variera mycket.

Men det är en fantastisk resa, att upptäcka sig själv på nytt!Glad

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-07-16 12:01 #7 av: retep

En liten invändning från en som har en litet annan uppfattning eller tanke kring de sju stegen.

Ser det inte riktigt som att den Gudomliga Anden endast svävar ovanför oss, eller att den är så oändligt avlägsen Själen och i sin tur Personligheten.

Tänker att de tre är Ett och integrerade, att vi genom Medvetandet och vår medvetenhet kan nå, eller kanske rättare sagt, genom det personliga intuitivt förnimma och till del uppfyllas av både det Själsliga och Gudomliga.

Nivån eller nivåerna av vår medvetenhet om Medvetandet kan sägas vara ett kriterium och mått på hur Själen och Anden uttrycker sig i vårt liv.

Som upplyst eller kosmiskt medveten är det inte endast förnimmelser och intuition, den personliga medvetenheten har integrerat med själsmedvetandet och dörren öppnats till den Gudomliga Anden.

Transcendering är 🔑och Transendentalt Medvetande är den felande, eller rättare, saknande länken!

De olika medvetandetillstånden, (som jag menar påminner om De sju stegen)

1. Vaket medvetande
2. Sömn medvetande
3. Dröm medvetande
4. Transcendentalt Medvetande
Dessa integrerade är
5. Kosmiskt Medvetande
Sen följer
6. Gudsmedvetande
7. Enhetsmedvetande

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.