2015-10-29 10:15 #0 av: Aldebaran

Alla finare spekulationer på vetenskapens område har sitt ursprung i en religiös känsla och skulle vara ofruktbar om så inte var fallet.

En människas sanna värde bestämms i första hand av i vilken grad och i vilken mening han eller hon har lyckats att befria sig från Jaget

                                  //  Albert Einstein