2015-10-29 10:22 #0 av: Aldebaran

Harmoni är enhet i mångfald.

Varje människa är ett ledmotiv i den gudomliga harmonin, fast vi nått olika långt i att utveckla detta motiv.

När vi nått fram till en personlig harmoni har vi inte uppnått ett statiskt förhållande, utan en växande samklang i vilken varje ny ton som tillförs inte stör helheten utan tvärtom utvecklar och berikar.