00. Existensiella frågor

Massutrotningar, ett samspel med naturen

2016-02-24 20:56 #0 av: [Conquer&Colonize]

Ser, hör eller känner universum vad livet och naturen på jorden behöver för att utvecklas och bli smartare genom varandra för att skapa evolution? Alltså så borde universum ha tillgång till den fysiska världen och sinnevärlden med informationen av ett liv, växtliv eller mikrovärlden mottar under dess existens. Det naturliga urvalet förklarar lite av de bäst anpassades överlevnad och fortplantning. Djur och organismer med extrem överlevnadsförmåga och anpassning extremmiljöer kan ha evolutionerats fram av tidigare massutplåningar och är därmed är dom som kan föra livet vidare när en eventuell massutplåning inträffar, även nya organismer kan bildas efter extemt våldsamma händelser som en kemisk reaktion. 6 stycken utplåningar har skett tidigare. Dessa utplåningar är viktiga för fortsatt utveckling av mer intelligenta och mer komplexa livsformer.  Så naturen har redan beslutat om storslagna livscyklar. Livet kan alltså påverka jorden, atmosfären och hur utvecklingen ska fortsätta.

Kanske är den här informationen och utvecklingsprocessen äldre än man tror, kanske innan jordens födelse som finns lagrat ifrån tidigare liknande jordliv där en solstorm vaporiserade bort allt vatten ut i rymden och där extremöverlevarna låg nedfrusna i miljontals år för att sedan fortsätta reproduceringen.  Eller så delar och tar vi del av samma information konstant ifrån andra livsformer i universum. Vårt undermedvetna är kanske mer komplex en vårt medvetande, något som alltid ser allt genom oss. Livet och växtligheten tycks vara mer än naturligt kemi. Livet och universum beter sig exakt som små celler som föds, de växer, de förändrar sig, de fortplantar sig, de åldras och de dör. Vi är något stort ur något litet eller något litet ur något stort. Så när en era blivit fullkomlig så eliminerats livet där flaskhalsen är ett faktum och nya livsformer är redo att evolutionera fram intelligenta livsformer som universum samlat på sig för sin egen vinning. En väldigt komplex process som tyder på att livet blir allt mer intelligent på grund av oss på jorden, det vi ser gör och det vi lär oss så universum vill stolt visa upp sina verk och dess existens och vi blir belönade för det, dock har vi förgiftat planeten och mängder med djurarter och växter dör ut eller skördas och sabbar balansen i ekosystemet men massutrotning sker inte som en konsekvens utan som en nodvändig förnyelse åtgärd.

Anmäl
2016-03-07 09:32 #1 av: [Hukanson]

Vi är definitivt inne i en global process där vi höjer medvetandet i allting på grund av vår fredliga aktivitet hela tiden. Allt levande har medvetande och det kan intensifieras och höjas till utveckling genom att vi människor går igenom en medvetandeutvidgning och höjning av nivån. Om det blir intelligent är frågan, kanske vi perverterar och smutsar ner med vår okänsliga hårdhet.
Om det ska utplånas blir det nog med eld...det är profeterat sen några hundra år tillbaks att en solflare skall utplåna många arter...

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-03-08 21:29 #2 av: Siarn

Tack Hukanson. Går det mäta medvetandets utveckling? Om det går, hur långt tid tar det att kunna mäta utvecklingen genom generation til generation?

Anmäl
2016-03-09 05:18 #3 av: [Hukanson]

Tja mäta medvetandets utveckling...vi brukar mäta med vetenskap...arkeologi...biologi...historia...religion...allt människan gör sätter sina spår i beteendet. Men om man vill vara litet new age orienterad och uppstigande i ljuset fokuserad så sägs det som en måttståck på utvecklingens framsteg att vårt dna skall bli kristalliserat...vilket torde åsyfta den andliga aspekten av vår konstitution.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-05-18 23:46 #4 av: Aldebaran

Intressant inlägg ovan.. Enligt esoteriska läror så är våran evolution de fjärde livskedjan på denna planet. Våran evolution startade för knappt 300 miljoner årsedan...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2016-05-19 03:00 #5 av: [Hukanson]

Att de biologiska kropparna skall vara underkastade en lag om universell utveckling dvs att universum skulle förse det biologiska livet på vår planet med allt det behöver för att utvecklas och bli smartare genom varandra för evolutionen....tror jag inte. Man måste skilja på det andliga och det köttsliga även i naturen. Djur har en gruppandlighet som kan påverkas och inspireras och därigenom kan artens eller gruppflockens minne ändras...men köttets utseende och funktionalitet uppenbarar Skaparens vilja från skapelsens början...som mycket väl kan ha börjat just från knappt 300 miljoner år sedan.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-05-20 14:29 #6 av: Aldebaran

de biologiska kropparna är ju just bara fysiska avspeglingar på vårat högre jag. Gjorda enbart  den sistnämndas evlolution och utveckling..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2016-05-20 17:52 #7 av: [Hukanson]

#6 när du säger att våra biologiska kroppar är avspeglingar på vårt högre jag (dvs det andliga Jaget?) menar du det bokstavligen? Sker all utveckling först i vår ande vilket sedan manifesteras i det biologiska köttet..? Är det helt oproblematiskt?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-05-23 11:36 #8 av: Aldebaran

de biologiska/astrala och till viss del mentala kropparna är enbart tillverkade för vårat överjags utveckling.. Mental (under kasual) samt astralkroppen tillverkas av överjagets vilja samt intjänad karma. Den biologiska kroppen krävs det ju ett föräldrapar, som jag är övertygad om att överjaget väljer ut och tar det fysiska fostret i besittning så att säga.. Om det är problematiskt eller oproblematiskt vet jag inte?  :)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2016-05-23 19:15 #9 av: [Hukanson]

Framstår dramatiskt att Överjaget väljer ut en familj och ett foster för att "tillverka" den biologiska, den emotionella och den mentala kroppen dvs autonoma aspekter av människosjälen. Vår förståelse av vilka vi är vänds om till att nästan skuldbelägga Överjaget för alla fel och brister både vad gäller sjukdomar som karmatiska ödesproblematiker.
Men det överensstämmer med min tanke att vi , dvs Överjaget i oss, har ansvaret för att använda allt som finns runt omkring till vår utvecklings förmån. När detta tänkande blir det normala har väldigt mycket i samhället förändrats.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-05-24 10:33 #10 av: Aldebaran

Nej absolut inte.. Det är överjaget den gnista av gudomligheten som vi är framsprungna ur, som har uppdraget att forma individualiteten. För detta tar han/hon fram det lägre jaget som vi så väl känner till som personligheten. Personligheten manifesteras i de tre lägre medvetandeplanen mental, astral samt fysiska planen. (sett "uppifrån) 

Mentalplanet dellas ju in i två plan övemental samt undemental. övermental går undernamnet Kausualplan som kanske är mera bekant?

Från kausual och uppåt har vi ingen "kropp" såsom vi känner till ordet kropp utan är mera ett medvetande.. Det är där lärda erfarenheter under detta liv "tankas av" för att på så sätt hjälpa till att forma den nya personligheten inför nästa liv.  Vet inte om man kan kalla detta dramatiskt Hukanson?  Kanske  :)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2016-05-24 10:48 #11 av: [Hukanson]

Känner en uppgivenhet och sarkastisk ironi? Allt är redan skapat och kontrollerat av det högsta och det är ingenting vi kan göra här nere på personlighetens plan annat än strula till det helt i onödan?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-05-24 13:20 #12 av: Aldebaran

hmmm kanske... man kanske ska lyssna på samvetets röst som talar till en när man är på G att göra, tänka eller säga något som man kanske inte borde. man kan väl se alla liv som skoldagar.. ingen dag den andra lik.. och vi lär oss något hela tiden...  kanske?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2016-05-24 15:02 #13 av: [Hukanson]

...och vad är då meningen med det..?

...i detta perspektivet är livets enda mening att fylla det med ett innehåll som känns meningsfullt...dvs glädje, kärlek, spänning...vad man nu gillar och anser är meningsfullt.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-05-24 15:37 #14 av: Aldebaran

för min del så tror jag att man lever flera ggr för att i varje liv ta ett steg uppåt, även om då å då snubblar på sitt karmiska arv..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2016-05-24 18:34 #15 av: Farwuq

Jag läser och lär.

Tummen upp

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2016-05-24 22:22 #16 av: [Hukanson]

Men om detta steget uppåt är att göra som alla andra i gemensam samhällsanda...vad gör man då egentligen annat än prioritera vad man gillar?
Eller vill du lägga in något lidande som förädlar karaktären?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2016-05-25 16:54 #17 av: Aldebaran

precis.. vi har ännu inte kommit längre än att vi till 95% prioriterar vad vi gillar för stunden. Djupt materialistiska alltså.. Men den groende tanken finns hos många individer trots att de just nu inte klara av att leva upp till detta. Men det kommer.. Det är ju det som är själva meningen med allt...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.