2017-04-18 22:36 #0 av: Aldebaran

Inom yoga (= förening) börjar man öva med yama och niyama. Meningen med yama och niyama är att bygga upp och bilda en moralisk grund för att utvecklas etiskt och andligen.

Denna förberedande yoga och självdisciplin är trefaldig och motsvarar människans tre olika aspekter.

 

1. Självdisciplin har att göra med vilja;

2. självstudier med förnuft;

3. hängivenhet med känsla.

 

Med självdisciplin kan vi utveckla alla dessa tre aspekter och få en balanserad individuell utveckling, som är nödvändig för att komma vidare.

● Yama betyder: disciplin, självstudier, försakelse och återhållsamhet och att tala sanning, inte vara lögnaktig, inte stjäla, inte vara girig, inte använda våld och avstå från sexuella handlingar. (Sex är inte synd inom hinduismen såsom i kristendomen. Synd finns inte i hinduismen och i yoga, men man avstår från sex därför att det förstör sinnesfriden, inte för att det är synd.)

 

Yama-övningar eller -handlingar är moraliska och nekande, du skall inte göra si eller så. Yama försöker bygga grunden till ett moraliskt och etiskt liv.

● Niyama betyder dygd, att öva dygder, vilka är: renhet, förnöjsamhet, självdisciplin, självstudier, självrannsakan och hängivenhet. 

Du måste göra det som du ser är rätt för att få sinnesro. Om du handlar fel, kommer naturen att undervisa dig genom lidande. 

Niyama-handlingar är istället förebyggande och disciplinerande övningar, handlingar. Niyama förbereder människan inför kommande svårigheter i livet