00. Existensiella frågor

Basverklighet och fasadverklighet

2018-09-16 12:57 #0 av: Huygens

Lever vi i den riktiga verkligheten eller lever vi i en illusion, en simulering eller virtuell verklighet?

Tomas Campbell är anhängare av tanken att vi lever i en virtuell verklighet och att det finns många icke-fysiska verkligheter som han besökt och besöker.

David Icke säger kort och gott att den synliga verkligheten är en illusion, en fasad för något annat.

Elon Musk tror att vi lever i en simulering och att det är mindre än 1 miljondels chans att vi lever i basverkligheten. Enligt Musks åsikt är det mycket troligare att vi lever i något som inte är riktigt, som är där för att bedra oss.


Om den fysiska verkligheten är en bluff, kan det i så fall vara så att någon manipulerar och styr, styr och manipulerar den synliga verkligheten?

Matt på Quantum tror att varelserna som kontrollerar vår verklighet driver en agenda som utspelar sej efter ett i förväg bestämt manus. Här gör Matt en kort analys om Nordkorea som en fejknation, en docka som styrs av okända krafter.

(YT/Quantum, 2018-09-15, 9 min)

Kan det vara så att vi har fel om vår verklighetsuppfattning? Kan det vara så att vi är lurade?


Anmäl
2018-09-16 13:25 #1 av: [Hukanson]

Tack Huygens för en spännande tråd! Jag tror att nyckelordet i din ingress är ordet "vi" . Du citerar personer som hävdar att vi lever i en illusion - en icke-verklighet. Men sen vill du gå vidare och ana en konspiration, att den illusion som vi uppfattar som verklighet skulle vara avsiktligt styrd och manipulerad för att kontrollera oss.

För oss som tror på att människorna är gudabarn på besök i en naturlig organisk värld blir tanken en upprepning på vad som varit en religionssanning sedan längre tid än Kristus.  Hur skulle människan kunna komma tillbaka till den Himmelske Fadern om hon inte redan var ett andebarn i köttet?

Men varför skulle naturen vara osanning? En fasad? Jag tror att livet på Jorden är evigt - beskyddat av Skaparen av livet på planeten. Även om det skulle vara så att naturen vore ett experiment av stellariska civilisationer miljontals år mer avancerade än oss så måste de i så fall blivit skapade av någon mäktig att göra det. Jag tror att Den Första Orsaken är Skaparen Gud Källan för allt, meningen med allting. Planen för allting. Syftet med allting.

Är den internationella politiken en teater, ett skådespel? Jo, det kan man nog påstå. Utspel och intriger, mycket sker för att styra opinionen och föra allmänheten in i trygga skuggor. De gör vad de gör dels för att behålla kontrollen att kunna genomföra sitt maktspel dels för att bli populära och omvalda.

Massmedia har blivit som en värld för sig självt. Tidningar, radiostationer, Twitter, Facebook och allt annat bevakar varandra och citerar upprört vad åsikter som sprids. President Trump gör sig till en opinionsskapare med dagliga tweets. Alla vill kommentera och tycka till. Alla bevakar vad som sägs och reagerar hårt på minsta felaktiga attityd. 

Men den för mig mest intressanta aspekten är huruvida vi är marionetter i ett av det himmelska ljuset regisserat drama. Att himmelska gudar, mästare och änglamakter håller oss i en kontrollerad utveckling som vi alla har ett öde i. Kanske att vår existens på jorden redan är utformad innan vi föds? Vi följer efter en redan i sin huvudsak utstakad bana med arbetsuppgifter som ska utföras. Vad har vi då för fri vilja? Vad är den fria viljan - kanske just att vilja välja det vi redan är bestämda för att vilja välja?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-16 13:55 #2 av: Huygens

Bedrägeriet pågår i det stora och i det lilla.

Väderinslag i förrgår efter den allvarliga stormen Florence på USAs östkust. Bluff i det lilla när Fake News låter sin meteorolog Mike Seidel fejka att han står i en fruktansvärd storm. Leta på fake weatherman eller: (YT/Mitchell, 2018-09-14, 1 min)

Att upptäcka vad som pågår i det stora är mycket svårare.


Anmäl
2018-09-16 17:00 #3 av: [Hukanson]

Tillvaron blir nog enklare om man vet om att media luras och framställer sig själva som bättre och mer välinformerade än de egentligen är.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-09-18 11:28 #4 av: retep

Som jag ser det så är svaret på om vi lever "i den riktiga verkligheten eller lever vi i en illusion" först en fråga om Medvetande, om hur och till vilken grad jag är medveten om vad som är verklighet och vad som är illusion. Om jag är medveten om de olika verkligheter jag lever med och om jag inser att jag som fysisk person lever med i  illusionen.  Är jag medveten om att det finns en Absolut verklighet bortom den relativa illusionära?

Anmäl
2018-10-26 01:13 #5 av: Huygens

Matt på Quantum of Conscience pratar om Verklighetssammanbrott, Reality Breakdown.

Bakgrunden är att Matt anser att han dom sista 6 åren sett så många skeenden i världen som han inte anser är möjliga om vi skulle leva i den verkliga verkligheten. Kort och gott kan man sammanfatta hans syn som så att alltför lite information som avviker från den bild media ger oss, diskuteras offentligt.

Fram till år 2015 var yt en plats där alternativa tankar och observationer kunde frodas, men sedan har successivt kanalraderingar gjort att mycket information försvunnit. Först var det kanalerna med organiskt odlad hälsomat, sedan raderades andra kanaler som var mer öppet kritiska mot myndigheters påståenden. Matt anser att det är en del av Verklighetssammanbrottet och kanske att någon även styr vår verklighet på ett sätt som ej är till gang för oss.

Ett av klippen, där han nämner Verklighetssammanbrottet. (YT/Quantum of Conscience, 2018-10-24, 25 min)


Jag har kanske inte har någon säker uppfattning om det existerar ett Verklighetssammanbrott. Jag kan se att det finns vissa saker som inte är begripliga.

En halvdant exempel är den sk slutförvaringen av kvicksilver och arsenik under Rönnskärsverken som fått sitt godkännande av en regering med MP. Jag tycker att det är helt otroligt, då kvicksilver och arsenik inte görs ofarligt av att stoppas undan i ett sk "slutförvar". Vid någon tidpunkt kommer allt att läcka ut.

Visst, jag vet inte vad man ska göra med alla dessa 1000-tals ton kvicksilver och arsenik, men att stoppa det i ett "slutförvar", som dessutom backas av ett miljöparti... Där bryter någonting samman.

Om andra tycker att det är ett dugligt exempel eller ej får var och en avgöra.

Sveriges Radio, 2017-03-30
SVT, 2017-02-03

Texten uppger att den ansamlade arseniken i Rönnskärsverken kan döda hela mänskligheten flera gånger om och det blir så bra att stoppa alltihop 350 m ner under Rönnskärsverken. Ett sk "slutförvar". Som sedan kan glömmas bort, för det har ju blivit ofarligt, nästan.

Godkännandet sägs ha getts av Miljööverdomstolen.

Verklighet eller ej?


Och så utanför Sundsvall.

Kvicksilvertunnor som dumpats i havet vid Sundsvall, nära kusten, har börjat läcka kvicksilver. Det rör sej om 23 000 tunnor med kvicksilverhaltigt avfall vars hölje rostat sönder och betonginneslutningen håller på att upplösas. Ansträngningarna att plocka upp betongklumparna innan allt kvicksilver lösts ut i havet är sparsamma.

SVT, 2016-01-20

Verklighet eller ej?


Birger heter egentligen något annat. SVT, 2018-10-09

Han använde sked.


Anmäl
2018-10-27 19:33 #6 av: [Hukanson]

Jag antar att de oförklarliga fenomenen kan vara att beslutsfattare plötsligt byter åsikt och beslutar på ett sätt som inte är logiskt om man ser på historiska maktintressen. Det påstås att det finns "ett högre ljus" som påverkar i det tysta...som om Master Yoda skulle smyga omkring och lämna önskemål.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2018-10-28 13:58 #7 av: Huygens

Det finns en lag i USA från år 1992, som förbjuder rymdbolag att visa direktsändningar från rymden. Vad som inte är särskilt känt är att myndigheten NOAA, stoppade SpaceX från att göra en direktsändning från rymden i början av år 2018. Gizmodo, 2018-04-06

Är det något i vår verklighet som bryter av i rymden? Något som allmänheten inte ska tillåtas se?


Anmäl
2019-01-10 23:05 #8 av: JRSN

Den riktiga verkligheten eller en illusion? Jag menar att det inte är antingen eller utan snarare både och. Vi lever i verkligheten men präglas samtidigt av en starkt manipulerad officiell världsbild. Denna världsbild har skapats av skola, media, myndigheter och religiösa samfund. Orsaken är ett kontrollbehov hos makthavare, man är rädd för fritt tänkande eftersom det kan leda till revolter, utbrytningar och oroligheter. Det finns en hierarki av makthavare som når så långt upp, att till och med utomjordiska intressenter måste räknas in.

Man kan även misstänka att det råder direkta stridigheter mellan utomjordiska falanger, vilka avspeglas i form av grupperingar på jorden. Den gamla vanliga historien alltså. Utomjordingar (av negativ art) strider inbördes men helst inte själva, istället får människorna sköta krigföringen.

Apropå lagen som förbjuder rymdbolag att visa direktsändningar från rymden: Det kan ha med anländande himlakroppar att göra. Nibiru, alias Nemesis, Planet X med sitt följe av planeter och månar lär vara nära nu. Det måste döljas för mänskligheten.

..........................................
Sajtvärd: Andar, änglar & demoner / Knackningsterapi
                      www.astromantra.se/

Anmäl
2019-01-11 06:53 #9 av: [Hukanson]

Illusion, simulering, virtuell verklighet? 

Den synliga verkligheten är ju för ögat som är en lins för ljuset att tas upp i hjärnans biologiska vinklingar och bli avkodat av ett medvetande som har andra instrument till sin hjälp som öron, tunga, näsa och hud samt den energi som omger kroppen.  Liksom människan har ett inre så har allt vi ser ett inre. Vi ser och uppfattar ju bara det yttre. Vi är likadana allihop så det är korrekt att säga vi. Man kan säga att vi lever i en illusion därför att vi egentligen inte uppfattar vad som finns i den värld vi lever i. Det måste vi föreställa oss genom erfarenhet som då blir en teoretisk avbild av världen.

Att vi skulle leva i en simulering förutsätter att det finns någon som har skapat simuleringen för oss att leva i och då undrar man vem? Visst kan man förstå att vissa människor är obegripligt mer intelligenta och begåvade än andra och kanske det är de som styr och bestämmer genom sina planer över språk, kultur, massmedia, uppfinningar, modetrender etc 

En virtuell verklighet skulle kunna förstås på två sätt. Dels är det sant att allting är energi och grundämnen = atomer och dessa är ju manipulerbara att bilda molekyler och livsformer styrda av ett intrikat program  DNA som kan kontrolleras av energi.  Den ekologiska verkligheten inklusive Homo Sapiens skulle då kunna förstås som virtuell i ett perspektiv. En "levande virtualitet".  Men sett från ett annat håll kan det vara lika virtuellt att människans medvetande kan förmås att frigöra sig från naturen och bygga in sig i ett medvetande som kontrollerar sig självt att lyda och följa "lagar" som inte får brytas utan repressalier. Människan bygger in sig självt i den skapade teoretiska avbilden av verkligheten och finner mål och mening där. Den virtuella verkligheten kan förklara allt utom sig självt. 

Lurar vi oss själva ? Om vi bara ser och förstår vad vi själva har hittat på ser vi oss själva i en skrattspegel som inte är verklig av en orsak och den orsaken är att vi är tillåtna att existera som barn av helighet och skapelse. Det finns Någon som korrigerar vår verklighet och om det kan kallas virtuell verklighet eller inte får var och en ta ställning till. 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-01-11 14:51 #10 av: JRSN

Vi har ju också det som hände vid "Babelsincidenten", då språket på jorden förbistrades. Från början fanns ett språk och ett folk. Men de nya språk som konstruerades, skapades inte slumpvis. Har en stark misstanke att t.ex. "Goddag" på ett språk motsvarades av ett könsord på ett annat språk, och så vidare. Allt för att generera så mycket motsättningar och konflikter som möjligt. Frågan är vilka dessa manipulatörer var. Sannolikt förbistrades även den genetiska koden. Ett antal primater (apor) användes för att skapa genetiska varianter av människor, med olika kultur och utseende. Och vem vet vilka ytterligare variationer som kodades in i generna och i vilket syfte. Jag tror knappast motivet var av godo. Kanske lever vi alltså i en virtuell verklighet även på det sättet; vi har distanserats från det mänskliga kollektiv vi en gång härstammade från.

..........................................
Sajtvärd: Andar, änglar & demoner / Knackningsterapi
                      www.astromantra.se/

Anmäl
2019-01-15 15:35 #11 av: [Hukanson]

Gregg Braden säger:

"Between 1993 and 2000, a series of groundbreaking experiments revealed dramatic evidence of a web of energy that connects everything in our lives and our world-the Divine Matrix. From the healing of our bodies, to the success of our careers, relationships, and the peace between nations, this new evidence demonstrates that we each hold the power to speak directly to the force that links all of creation. What would it mean to discover that the power to create joy, to heal suffering, and bring peace to nations lives inside of you? How differently would you live if you knew how to use this power each day of your life?"

Hur pratar vi om detta på ren svenska utan att hamna på hispan?  Kan det vara så att den världsvida webben faktiskt är en Helig Ande som vi alla har både användarnamn och lösenord med?  Eller om man tycker att det är ett alltför materiellt tänkande kan man då ana att det finns en orsak till det materiella - att Anden materialiserar sig som internet?  Gregg Braden skulle tycka att jag drar ner allt på ett lågt plan och inte omfamnar den grandiosa versionen av vad Master Yoda skulle kalla The Force.  Allt levande tillhör Livet och är sammankopplat med varandra i en livsväv. Få är de som förstår innebörden av detta.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-01-22 12:20 #12 av: [Hukanson]

Antag att det är sant att all vår verklighet är en materiell verklighet manifesterad av Energin som är Orsaken till vår materiella verklighet. Antag att vi nu får vågor av ny Energi som måste förändra vår materiella manifestation. Antag att den materiella verklighet vi nu lever i kan kallas 3D verkligheten och att är utsatt för energivågor som förändrar den till något vi kan kalla 4D verkligheten. Vad innebär då detta för oss och den natur vi samlever med?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-01-22 14:47 #13 av: JRSN

Det närmaste jag kan tänka på som motsvarar en 4D-verklighet skulle vara en slags "högre frekvens-variant" av jordklotet. Denna jord förmodas vara en kopia av vår materiella jord men med en egen utvecklingslinje. Rent tekniskt rör sig elektronerna där i snävare banor runt atomkärnorna, vilket gör atomerna mindre i omfång men med samma laddningsegenskaper. Eftersom atomerna har "krympt" så blir materien följaktligen mer subtil, mer transparent. Kanske var det denna verklighet som den amerikanska marinen "ramlade in i" under det s.k. 'Philadelphia-experimentet'. Materien erhöll en högre frekvens för en kort stund men återföll snabbt till den fysiska frekvensen. Konsekvenserna för besättningen på fartyget blev som bekant katastrofala. Man får hoppas att forskningen lärt sig mer sen dess...

..........................................
Sajtvärd: Andar, änglar & demoner / Knackningsterapi
                      www.astromantra.se/

Anmäl
2019-01-23 17:19 #14 av: [Hukanson]

Se och lyssna till denna video som har ett revolutionärt perspektiv på hur vi egentligen existerar i det vi kallar verkligheten.

https://thewealthcompass.com/go

Oneness can not be divided.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.