2019-12-02 11:58 #0 av: Huygens

Mausoleet i Belevi (wiki), Turkiet, säga vara byggt ca 300 f Kr.

Det finns dock tvivel på åldersbestämningen av Belevis Mausoleum. Hela byggnaden kan vara mycket äldre och byggt av ett annat folk för annat syfte. Åldersbestämningen idag är gjord på krukskärvor och liknande föremål som hittats i marken runt Mausoleet.

En analys att något troligen inte stämmer med den officiella historien: (YT/Ancient, 2019-11-07, 53 min)