2019-12-12 20:44 #0 av: Huygens

Pyramiden Meidum, Egypten, påstås officiellt vara byggd av farao Sneferu. Men mycket tyder på att Meidum (wiki) och den intilliggande Mastaba 17 ("lerpyramid") är mycket äldre än dynastisk faraoniskt Egypten.

YT/UnchartedX 1
YT/UnchartedX 2

Meidum är den sk kollapsade pyramiden, där det yttre av pyramiden fallit sönder och raserats, medan den inre kärnan reser sej som ett slags Babels Torn. Meidum kan vara över 12 000 år gammalt och innehåller dolda kamrar, varav en del dolda kamrar är kända, men ej utforskade annat än med ett litet tittrör.