2019-12-15 12:51 #0 av: rore

När de kärleksfulla öronen
Inte lyssnar.
Vissnar orden som hoppet vill uttala.
När hoppet snörs åt stryps gråten.
I tystnaden som blir, fördjupas ensamhetens kyla.
För i tanken blir vi då.
Den som ingen bryr sig om.
Det är den felskruvade tankens gång,
Som skapats i känslan av maktlöst tvång
Något som blir skapt på detta vis
Är ju inte direkt någon smart levnads devis.
Det går att lära om!
Bakom rädslans klagosång
Nynnar Livets kärlekssång.